Obsah

SAZEBNÍK

 

Tento dokument je příloha ke směrnici č.1/2000

Materiálové náklady

a) Kopírování

Papír formátu A4 A3
Jednostranně 1,- Kč 2,- Kč
Oboustranně 2,- Kč 4,- Kč

Při použití vlastního kancelářského papíru se cena poplatku snižuje na polovinu


b) Cena obálky

c) Cena magnetického nosiče

 
Obálka formátu Cena
C6 0,40 Kč/ks
Dlouhá s okýnkem 0,50 Kč/ks
B5 0,70 Kč/ks
B4 1,20 Kč/ks
B4 s křížovým dnem 2,50 Kč/ks
S doručenkou – modrá 1,20 Kč/ks
S doručenkou – hnědá 1,20 Kč/ks

Přímé mzdy

< >100,- Kč/hod (odborný zaměstnanec)

Ostatní náklady

 
disketa (jen z vlastnictví ObÚ) 30,- Kč/ks
CDROM 80,- Kč/ks
výstup z internetu 25,0 Kč/min
výstup na tiskárnu 15,0 Kč/stránka
práce s archiváliemi dle ceníku služeb, úkonů Státního archivu ČR
telefonní spojení dle tarifů ČESKÉHO TELECOMU
poštovné dle tarifů České pošty

Náhrada škod

Při poškození, zničení, nebo ztrátě dokumentů, pomůcek, vybavení a zařízení, ke kterému došlo v souvislosti s poskytováním informací, se postupuje podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.