Obsah

HISTORIE

Jméno obce znamená ves lidí Borešových – bojovníka (staročesky znamená základ slova  bor- bojovat). Na rozdíl od Boršic u Blatnice nelze název odvozovat od Boreše z Rýzmburka, který kolonizoval Uherskobrodsko v druhé polovině 13. století. Pojmenování naší obce se totiž objevuje už v roce 1220 v podobě Borsiz, roku 1228 Borschichi a konečně roku 1846 vedle už známé české podoby též německy – Borschitz.

I když v letech 1868 - 1948 se v politickém okrese Uherské Hradiště nacházely dvoje Boršice, byly Boršice u Blatnice odlišeny svou polohou v soudním okrese Uherský Ostroh, respektive v letech 1949 - 1960 v okrese Uherský Brod. Teprve po vytvoření nového území okresu Uherské Hradiště v roce 1960 byla naše obec označena jako Boršice u Buchlovic. Na návrh obecního zastupitelstva pak od 1. ledna 1997 schválilo ministerstvo vnitra České republiky dnešní oficiální název, když byl položen důraz na odlišení obou obcí spíše poštovními směrovacími čísly.

Symbolem obce je jeho znakvlajka. Už v roce 1995 požádala obec o jejich udělení Parlament České republiky. Dne 31. ledna 1996 se pak konalo v budově poslanecké sněmovny v Praze slavnostní předání dokladů, jehož se za Boršice zúčastnili starosta Ing. Alois Tománek, místostarosta Josef Franta a člen obecní rady Ing. František Andrýsek a za sněmovnu její předseda Milan Uhde a místopředseda Jan Kasal.

Autor znaku Petr Šulák při tvorbě symbolů vycházel z historické pečetě, na níž jsou dva kosíře a hrozen. Do modrého štítu proto vložil dva stříbrné vinařské nože hroty dolů a po jejich stranách dva zlaté hrozny. Dole pod noži je zlatý révový list. Uvedená znamení symbolizují vinařskou tradici vesnice, známou už nejméně od 14. století. Obecní prapor tvoří bílý list s modrým kruhem, ve kterém je umístěn révový list a z levého rohu je spuštěna zlatomodrá šerpa. K slavnostnímu posvěcení obecních symbolů došlo 20. října 1996 na slavnostní hodové bohoslužbě, kterou za účasti krojované chasy a občanů celebroval P. Antonín Valíček.