Obsah

Římskokatolická farnost

Z historie farnosti

Fara v Boršicích je starobylého založení. Podle archeologa V. Hrubého byl původní kostel zasvěcen sv. Petru. Po jeho zničení husity v roce 1421 ležel dlouhá léta v troskách a až teprve po roce 1453 se začalo s jeho obnovou. V téže době bylo stanoveno, že fara bude vždy obsazována cisterciáky z Velehradu.

Prvním jmenovitě známým farářem byl Pavel Fabricius, který byl na faru dosazen v roce 1652. Od roku 1682 je také dochována řada farních matrik narození, sňatků a úmrtí zdejších obyvatel. K farnosti patřily další obce, a to Tučapy, Zlechov a do roku 1911, kdy byly přifařeny k Velehradu, také Tupesy. Do roku 1953 patřila farnost k bzeneckému děkanátu.

Nejpozději od 16. století byl kostel zasvěcen sv. Václavu, patronu české země. K velké přestavbě chrámu došlo v roce 1791. Na stavbu kostelní věže věnoval významný cisterciácký mnich Kristián Hirschmentzel v roce 1674 částku 140 zl. Kostel má dnes tři oltáře, na hlavním je obraz sv. Václava od Ignáce Raaba.

 

Více informací získáte na domovských stránkách:
www.farnostborsice.cz

 

kostel