Obsah

CYKLOSTEZKA SV. METODĚJE

Cyklostezka sv. Metoděje Boršice Zlechov je součástí přeshraničního projektu „Na kole za historií Velké Moravy“, který vznikl díky spolupráci s partnerskou obcí Boršic se slovenskou obcí Opatovce u Trenčína.

Cyklostezka vede po původní hradské cestě mezi obcemi, po které v devátém století možná pravidelně putoval svatý Metoděj, když chodil ze svatého Klimenta u Osvětiman do centra Starého Velehradu, dnešního Starého Města, nebo na Sadskou výšinu. Nová cyklostezka propojila Boršice přes obec Zlechov na páteřní trasy Uherskohradišťska a hlavně se postará o bezpečnost cyklistů i pěších, kteří se doposud pohybovali po úzké silnici II. třídy z Boršic do Zlechova.

Na boršickém katastru je stezka dlouhá 1 640 metrů, na zlechovském osm set metrů. V Boršicích začíná u posledních domů u Dolního mlýna, pokračuje po zaužívané polní cestě k horní kapličce a dále až na hranice katastru. Na zlechovském katastru pokračuje po bývalé polní cestě až ke komunikaci třetí třídy směr Zlechov -  Nedakonice a pod mostem silnice I/50 kolaře a chodce přivádí do Zlechova až k prvním rodinným domům.

Celou cyklostezku z Boršic do Zlechova a následně na Slovensku v Opatovcích doprovázejí výtvarné prvky z kamene, bronzu a nerezu. Kámen je božanovský pískovec a tvoří nosný základ každého prvku. Umělecké detaily jsou odlity z bronzu nebo z nerezu. Bronzové a nerezové části prvků jsou patinovány, vyleštěny a zakonzervovány transparentním lakem.

Ústředním tématem celé cyklostezky jsou kořeny naší křesťanské historie. Svatí Cyril a Metoděj přišli na pozvání knížete Rostislava na území Velké Moravy, aby se pokusili spojit východ se západem. Toto symbolické spojení je vidno i u oděvu z velkomoravského období, který je sepnut ozdobným knoflíkem- slovensky gombíkem. Pro většinu prvků je společným motivem právě tento GOMBÍK. Gombík již z dálky vizuálně identifikuje trasu. Další inspirací se staly i jiné nalezené artefakty z velkomoravského období.

Dalším společným prvkem je písmo - HLAHOLICE - písmo, které soluňští bratři vymysleli a používali. Tento optický a výtvarně působivý ornament je krásný, zdobný a vyvážený.

Brožura (3.61 MB)
TV NOE

Wikipedie

gombík

kód