Navigace

Obsah

Seznam veřejných zakázek obce Boršice.

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Aktuální výběrová řízení:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00290823

Zprávy

SBĚRNÝ DVŮR BORŠICE – STAVEBNÍ ČÁST

P Í S E M N Á V Ý Z V A
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem zakázky
„ SBĚRNÝ DVŮR BORŠICE – STAVEBNÍ ČÁST “
veřejná zakázka je vyhlášena v souladu s ustanovením § 6, § 27 a § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZZVZ“) mimo režim tohoto zákona a v souladu se směrnicí pro Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 v aktuálním znění (verze 7.0) ze dne 24.8.2017
celý text

ostatní | 21. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

NÁKUP MULTIFUNKČNÍHO UNIVERSÁLNÍHO STROJE PRO MANIPULACI S ODPADY

V Ý Z V A
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem zakázky
„NÁKUP MULTIFUNKČNÍHO UNIVERSÁLNÍHO STROJE PRO MANIPULACI S ODPADY“
veřejná zakázka je vyhlášena v souladu s ustanovením § 6, § 27 a § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZZVZ“) mimo režim tohoto zákona a v souladu se směrnicí pro Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 v aktuálním znění (verze 7.0) ze dne 24.8.2017.
celý text

ostatní | 21. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

NÁKUP KONTEJNERŮ A VÁHY

V Ý Z V A
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem zakázky
„NÁKUP KONTEJNERŮ A VÁHY“
veřejná zakázka je vyhlášena v souladu s ustanovením § 6, § 27 a § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZZVZ“) mimo režim tohoto zákona a v souladu se směrnicí pro Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 v aktuálním znění (verze 7.0) ze dne 24.8.2017.
celý text

ostatní | 21. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

NÁKUP KOMPOSTÉRŮ A KONTEJNERŮ NA TEXTIL A ODĚVY

V Ý Z V A
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem zakázky
„NÁKUP KOMPOSTÉRŮ A KONTEJNERŮ NA TEXTIL A ODĚVY“
13. 7. 2017 - 28. 7. 2017 do 9:00
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek: do 28. 07. 2017 do 9:00 hodin celý text

ostatní | 13. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

„Vybudování dětských hřišť v obci Boršice“ herní prvky a mobiliář projektu

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
veřejná zakázka malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek).
18.5.2017 - 30. 5. 2017 do 11:00 hod. celý text

ostatní | 18. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

NÁKUP LESNÍHO MALOTRAKTORU

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

„NÁKUP LESNÍHO MALOTRAKTORU"

na zakázku na dodávky zadané dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

6.1.2017 - 19. 1. 2017 do 10:00 hodin.
celý text

ostatní | 6. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Vybudování naučné stezky lovců mamutů Boršice včetně prvků

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.
28.11.2016 - 9. 12. 2016 do 10:00 hod. celý text

ostatní | 28. 11. 2016 | Autor: Správce Webu