Navigace

Obsah

VYHLÁŠKY A FORMULÁŘE KE STAVEBNÍMU ZÁKONU

V souvislosti se zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy přistoupilo ministerstvo pro místní rozvoj na úseku územního rozhodování a stavebního řádu k legislativním úpravám těchto prováděcích vyhlášek:

  1. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  2. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
  3. Vyhláška  503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona o územním řízení, veřejnoprávní smlouvě a územním opatření

Bližší informace získáte přímo na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Následující dokumenty jsou ve formátu MS Word (DOCX) a PDF. Máte možnost si stáhnout potřebný dokument, vyplnit ho a vytisknout na tiskárně, nebo vyplněný odeslat na emailovou adresu stavebního úřadu stavurad@borsice.cz .

Soubory ke stažení