Navigace

Obsah

Poplatky obce Boršice

Veškeré poplatky je možné uhradit SIPEM, bezhotovnostně, případně také v pokladně obce, v hotovosti nebo kartou.

ODPADY

Poplatek za odpady stanovuje Obecně závazná vyhláška obce Boršice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Výše poplatku:

Občané s trvalým pobytem                        650Kč / 1 osobu / rok

Objekt                                                                650/ rok

Poplatek za odpady je splatný vždy do 30. 6. daného roku.

Bezhotovostní platbu provádějte převodem na účet:

ČSOB     3037335/0300   

Variabilní symbol            - číslo popisné Vašeho domu

Konstantní symbol         - 1345

Poznámka                    - uveďte jméno a příjmení plátce

 

KABELOVÁ TELEVIZE

Výše poplatku:

Celkem 1680 Kč/rok:      1. pol. – 840 Kč splatných do 31. 1. daného roku

                                     2. pol. – 840 Kč splatných do 31. 7. daného roku

Platbu je možno uhradit i jednorázově, ve výši 1680 Kč.

Bezhotovostní platbu provádějte převodem na účet:

ČSOB     3037335/0300   

Variabilní symbol           - číslo popisné Vašeho domu

Konstantní symbol         - 2111

Poznámka                     - uveďte jméno a příjmení plátce

 

POPLATEK ZA PSY

Poplatek za psy byl zrušen Obecně závaznou vyhláškou Obce Boršice č.1/2018 s účinností

od 1. 1. 2019