Navigace

Obsah

Plakát

Přívesnické tábory 2022

(akce je ve spolupráci s obcí Boršice, Základní školou Františka Horenského, Boršice a Mateřskou školou Boršice)

Plakát

PŘÍVESNICKÉ TÁBORY JSOU SPOLUFINANCOVÁNY OBCÍ BORŠICE.

Pořadatel: Občanské sdružení Pro Boršice, z.s., Boršice 497, IČ: 22765450

Bankovní účet: 298128145/0300

Přihlášky:

Plakát

Místo konání: chata bažantnice, Boršice 

Kapacita: 30 dětí / turnus

Věk dětí: 5 - 10 let

Cena: 1 500 Kč / turnus (5 dní)

Termíny:

1. turnus 25. 7. - 29. 7. 2022 (TURNUS JE JIŽ OBSAZEN)

2. turnus 1. 8. - 5. 8. 2022 (TURNUS JE JIŽ OBSAZEN)

Zajištěno: strava – snídaně, svačinka, teplý oběd, pitný režim, pojištění, odměny, pečlivě připravený program, environmentální vzdělávání - VODNÍ SVĚT, výlet do areálu Živé vody Modrá.

Hlavní vedoucí: Petr Dula, tel. 602 789 906, e-mail: mistostarosta@borsice.cz

Informace: na tel. čísle: 602 789 906

Prohlášení o bezinfekčnosti: Prohlášení o bezinfekčnosti a fyzickou přihlášku podepíšete až první den nástupu na tábor.

Vybavení dítěte

 

Časový harmonogram

7:00 – 7:30 hod. – příchod dětí

7:30 – 8:00 hod. – snídaně

8:00 – 11:30 hod. – pobyt venku, řízená činnosti, program

11:30 – 12:00 hod. – oběd

12:00 – 13:00 hod. – relaxační odpočinek

časový údaj je pohyblivý dle individuálních potřeb dětí a jejich věku

13:00 – 16:00 hod. – pobyt venku, řízená činnosti, program, odpolední hry a činnosti

16:00 – 16:30 hod. – svačinka

16:00 – 17:00 hod. – vyzvedávání dětí

(Časový harmonogram je možné upravit dle aktuálních podmínek.)

Prosíme o to, aby děti byly ráno na chatě včas a nenarušovaly tak svým pozdním příchodem ranní program. Při vyzvedávání prosím o dodržování časového rozvrhu. Může se stát, že s dětmi budeme mimo budovu. Pokud víte, že své dítě přivedete či odvedete mimo čas tomu určený, prosím včas informujte vedoucí.

 

Je to o dětech

Vážení rodiče, budeme moc rádi, když se do příprav a do provozu tábora zapojíte i Vy. Tábor je hlavně o dětech a my pro ně chceme to nejlepší. Rádi se dozvíme, jak si tábor představujete a jak jste ochotni pomoci.

Každý turnus budou přítomni celý týden dva pedagogičtí pracovníci a kuchař pro přípravu teplého oběda.

Děkujeme za Vaši pomoc, společně tak dokážeme připravit krásné zážitky a následně vzpomínky na tábor pro naše děti.

Plakát

Plakát

 

Fotodokumentace minulých ročníků:

2021

https://photos.app.goo.gl/k8SzYyJcxaA3j9EP9

https://www.zonerama.com/ZSBorsice/Album/7583831

https://www.zonerama.com/ZSBorsice/Album/7586218

2020

https://www.zonerama.com/ZSBorsice/913022

https://www.zonerama.com/ZSBorsice/924568

2019

https://www.zonerama.com/ZSBorsice/755811

https://www.zonerama.com/ZSBorsice/756583