Navigace

Obsah

NAUČNÁ STEZKA

STEZKA LOVCŮ MAMUTŮ V BORŠICÍCH

Naučná stezka „Po stopách lovců mamutů“ o délce asi 1 km, která se nachází v autentickém místě nálezů paleolitického osídlení, vás postupně seznámí s informacemi a poznatky o životě lovců mamutů, o jejich způsobu obživy a o osídlení zdejší krajiny. Seznámíte se také s druhy obydlí, výrobou jednoduchých nástrojů a první keramiky, dopravními prostředky, gastronomií, dále pak s vírou či počínajícím uměním. Na trase naučné stezky kromě obvyklých zastavení, vybavených informačními tabulemi, naleznete také dřevěné sochy zvířat a lovců mamutů v životní velikosti, stopy zvířat, posvátný šamanský sloup nebo krytá posezení. Stezka je určena pěším turistům, rodinám s dětmi i seniorům, prostě všem obyvatelům i návštěvníkům obce Boršice a zcela jistě se stane i výborným poznávacím a vzdělávacím prvkem pro školní výlety.

Zajímavostí stezky jsou tzv. vymítači mýtů a pověr. Jsou to grafické vsuvky v textu panelů, které boří zažité mýty a nepravdy z učebnic dějepisu a školních lavic (Na rozdíl od některých vyobrazení či školní četby se nám sami lovci mamutů 100 let představují na vlastních soškách jako upravení, učesaní či ostříhaní lidé, kteří se rádi pečlivě zdobí. To sledujeme už půlstoletí i v některých hrobech. Postava i obličeje jsou nám blízké a nenajdeme v nich mnoho neobvyklostí. To proto, že vznik člověka našeho druhu spadá do desetkrát staršího období a doba lovců mamutů je z tohoto pohledu vlastně téměř současná).

Tipy na výlet

Brožura

https://www.facebook.com/stezkalovcumamutu

Pohlednice