Navigace

Obsah

Mikroregion Buchlov

 Venkovský mikroregion je koncipován jako sdružení obcí, jejíž podstatné části katastrálních území leží v oblasti Chřibů. Ve 14 obcích mikroregionu, které jsou účastny na projektu, žije více než 12,5 tis. lidí, území zahrnuje cca 15,5 tis. ha.
Vytvořením mikroregionu chtějí sdružené obce společně vytvořit podmínky pro zvýšení atraktivnosti historicky velmi bohatého území pro širokou oblast turistickou, především pak pro prodloužení "zdržné doby" turistů v tomto prostoru. Pohlédneme-li na mapu této oblasti zaujme nás souvislá zeleň lesů (převážně bukoviny), je to členitá pahorkatina s osamělými skálami z paleogenních pískovců, v lesích Chřibů, které jsou přírodním parkem je řada chráněných rostlin a živočichů. V tomto území se nacházejí i přírodní rezervace (Holý kopec), řada přírodních památek (Barborka) a přírodní zajímavosti (Břestecká skála, Buchlov - kámen Ctiborův dub, Sekvojovec obrovský na Chabaních, Králův stůl) a velké množství historických objektů a památek (Brdo, státní hrad Buchlov státní zámek Buchlovice, Holý kopec, Svatý Kliment - základy velkomoravského hradiště z 9. století , Smraďavka - lázně apod.)

Strategie rozvoje turistického ruchu Mikroregionu Buchlov

Vytváření podmínek pro rozvoj turizmu ( vodní sporty, zlepšení turistických a cyklostezek, rozvoj rekreačních aktivit, aktivního sportovních vyžití, hipoterapie, kulturních nabídek etc.) s cílem zvýšení propagace území a vytvoření nových pracovních příležitostí pro obyvatele Mikroregionu Buchlov.


Podpůrné akce:


www. Mikroregion Buchlov