Navigace

Obsah

DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ BORŠICE

Adresa: Stoprounská 274, 687 09 Boršice                                      
                                      
E-mail:  domov.borsice@uhradiste.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Julie Chovancová

Konzultační hodiny:  PO – PÁ 7:00 - 15:30 hod.
Telefon vedoucí: 572 501 130, 602 381 821
Telefon zdravotní sestry: 572 501 609, 606 766 207
        
Pracovní tým: vedoucí, sociální pracovník, 3 zdravotní sestry, 13 pracovníků v sociálních službách,
1 aktivizační pracovnice, 1 pomocná pracovnice, 1 údržbář

Otevření služby: prosinec 2005
Počet lůžek 31
Registrace: 9608438 – domov pro seniory
Provozní doba: nepřetržitá

DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ BORŠICE

POSLÁNÍ:
Posláním Domova pokojného stáří je poskytování podpory, která přispívá k udržení samostatnosti, pomoci, která vychází z individuálních potřeb každého seniora a laskavé péče seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, včetně komplexní ošetřovatelské péče.

CÍL:
Vytvořit domov lidem, kteří již nemohou nebo nechtějí zůstat sami v domácím prostředí a poskytnout klidné bydlení v malém společenství vrstevníků. Dále zajistit naplňování jejich individuálních potřeb, pomoci při zvyšování soběstačnosti a samostatnosti, podporovat aktivity, zájmy a schopnosti jednotlivých uživatelů služby.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Mladší a starší senioři (65 let a více), kteří jsou v nepříznivé sociální situaci díky svému věku, osamělosti, ztrátě soběstačnosti, nemoci, zdravotnímu postižení a nejsou schopni si sami zajistit a uspokojit své životní potřeby.

ROZSAH SLUŽBY:
Kapacita domova je 31 lůžek. V Domově je 15 jednolůžkových pokojů, 5 dvoulůžkových a 2 třílůžkové pokoje. Každý jednolůžkový pokoj má své vlastní sociální zařízení. Domov pokojného stáří má bezbariérový přístup, výtah a kapli, kde se koná každý den mše svatá. Struktura a rozsah základních činností se řídí zákonem č. 108/2006 o sociálních službách, §49 Domovy pro seniory. 
(1)    V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
(2)    Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a)    Poskytnutí ubytování
b)    Poskytnutí stravy
c)    Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d)    Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
e)    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f)    Sociálně terapeutické činnosti
g)    Aktivizační činnosti
h)    Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ:
K přijetí je potřeba podat písemnou žádost, splnit kritéria cílové skupiny a zdravotní stav, který nevyžaduje trvalý dohled lékaře, dále pak využívat sociální službu dle zákona č.108/2006 Sb. 
Žádost a ceník služby si mohou zájemci vyzvednout osobně v Domově pokojného stáří nebo stáhnout na webových stránkách www.uhradiste.charita.cz 

Dlouhodobé cíle služby do roku 2020
1.    Vymalovat společné prostory domova a zkrášlit společenské prostory novými prvky tak, aby prostory co nejvíce připomínali domácí prostředí – termín září 2020 – zodpovídá vedoucí – kontrola v zápise z porady
2.     Nakoupení nových matrací pro uživatele a zvýšení komfortu pro uživatele služby – termín do prosince 2017 – zodpovídá vedoucí – kontrola přes dodací list a fakturu
3.    Přestěhování zázemí kanceláře vedoucí a zázemí pro pečovatelky a zdravotní sestry pro zajištění soukromí případných zájemců o službu a rodinných příslušníků – termín do září 2017 – odpovídá vedoucí – kontrola v zápise z porady
Krátkodobé cíle služby pro aktuální rok 2016
1.    Uspořádání Dne pro seniory – s kulturním programem – termín je 5.10.2016 – zodpovídá vedoucí – kontrola – vyvěšení článku o akci na web charity
2.    Uspořádání Mikulášské besídky pro seniory – termín – do prosince 2016 – zodpovídá vedoucí – kontrola – vyvěšení článku o akci na web charity
3.     Organizace předvánočního posezení spojeného se zvyklostmi a tradicemi našich seniorů – zodpovídá vedoucí – kontrola – vyvěšení článku o akci na web charity.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA BORŠICE

Pracovní tým: 1vedoucí, 1sociální pracovník, 3 zdravotní sestry, 13 pracovníků v sociálních službách, 1 aktivizační pracovnice, 1 pomocná pracovnice, 1 údržbář
Otevření služby: prosinec 2005
Počet lůžek 9
Registrace: 8514547 – odlehčovací služby
Provozní doba: nepřetržitá

POSLÁNÍ:
Posláním odlehčovací služby je poskytování pobytu, podpory a individuální pomoci seniorům anebo zdravotně postiženým osobám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které jinak pečují pečující osoby v jejich přirozeném prostředí, a umožnit pečující osobě nezbytnýodpočinek. 
Doba poskytnutí Odlehčovací služby Boršice je max. 6 týdnů. Pobyt lze opakovat. V případě závažných důvodů a volné kapacity lze pobyt individuálně prodloužit.  Kapacita Odlehčovací služby Boršice je 8 lůžek.
 
CÍL:

Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek, zajistit péči tak, aby uživatel nestrádal a necítil se osamělý po dobu pobytu, byl v důstojném prostředí, měl možnost rozvíjet a podporovat své osobní a duchovní potřeby. 

CÍLOVÁ SKUPINA:
Odlehčovací služba poskytuje službu mladším a starším seniorům anebo osobám se zdravotním postiženým ve věku od 27-65 let v situaci, kdy:
•    jejich pečující osoby potřebují nezbytný odpočinek
•    jejich pečující osoby musí podstoupit léčbu nebo jsou sami hospitalizovaní
•    žijí osaměle a po určitou dobu potřebují zvýšenou péči, např. po návratu z nemocnice, z rehabilitačního oddělení
 
ROZSAH SLUŽBY:
Ubytování je ve 2 jednolůžkových, 2 dvoulůžkových a 1 třílůžkovém pokoji. V blízkosti pokojů je bezbariérová sprcha a WC a další WC samostatně. 
Struktura a rozsah služby se řídí zákonem č. 108/2006 SB. o sociálních službách, § 44 odlehčovací služby.
(1)    Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
(2)    Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a)    Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b)    Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c)    Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d)    Poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
e)    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f)    Sociálně terapeutické činnosti
g)    Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
h)    Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ:
K přijetí je potřeba podat písemnou žádost, vyjádření lékaře k nástupu, výpis z karty od obvodního lékaře a mít domluvený nebo objednaný pevný termín. Nástupy a ukončení odlehčovací služby jsou možné každý den od 13,00 do 16,00 – vyjímky lze domluvit pouze u vedoucí. Při nástupu na pobyt je sepsána písemná smlouva na dobu určitou, klienti sami rozhodují o využití nabízených služeb dle individuálních potřeb. Jsou plně respektována jejich práva, vůle, důstojnost a soukromí. 
Seznam věcí k pobytu:
Občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, oblečení a obuv dle období, hygienické potřeby (mýdlo, šampon, kartáček, zubní pastu, toaletní papír, krém, atd.) případné inkontinentní pomůcky a léky v originálním balení s rozpisem na celou dobu pobytu, oblečení řádně podepsané.

Termín si zájemci mohou objednat telefonicky nebo osobně u vedoucí Domova a žádost a ceník je možné si osobně vyzvednout na domově nebo na webu www.uhradiste.charita.cz