Navigace

Obsah

KRONIKA 1925-1930

Čerpáno z kronik – neupravováno.

Obecní kronika byla založena v roce 1925.

ROK 1925

Kanalizace – představenstvo obce se postaralo o úpravu návsi, která se vyrovnávala a provedla se kanalizace až do potoka. Tuto akci prováděl stavitel Fabián Švaniga z Buchlovic.
Odhalení praporu – 12. 4. 1925 místní politická organizace strany komunistické pořádala slavnost – odhalení svého spolkového praporu.

ROK 1926

Telegraf – 27. 3. 1926 zahájil v Boršicích činnost nově zřízený telegrafní úřad s telefonním provozem a ústřednou.
Slintavka a kulhavka – se zde vyskytla 29. 4. 1926, vesnice byla uzavřena pro dobytek, nesmělo se kupovat ani prodávat.
Autodoprava – 8. 5. 1926 byla zahájena autodoprava z Boršic po trase do Uh. Hradiště. Majitelé autodopravy byli pan František Andrýsek a Tomáš Dvouletý. Jízdné bylo 4,- Kč.
Krádež – 14. 11. 1926 z neděle na pondělí byla vykradena pokladna Reiffeisenky, kterou navrtali a ukradli 17 750,33 Kč.

ROK 1927

Biřmování – 5. 5. 1927 udílel v Boršicích svátost biřmování arcibiskup olomoucký Dr. Leopold Prečan, přivítán byl farářem P. Antonínem Štaffou a starostou Antonínem Zapletalem. Biřmovanců bylo 225 z Boršic, Tučap a Zlechova.
Čestní občané obce – 15. 7. 1927 obecní zastupitelstvo v Boršicích předalo čestné jmenování a tím se stali i čestnými občany Boršic tito občané: P. Antonín Štaffa, farář v Boršicích od roku 1904, pan učitel František Horenský, působil zde od roku 1890 – 1926 už jako učitel v.v., pan Josef Smýkal, řídící učitel v.v., v Boršicích od 1. 9. 1892 až do 31. 10. 1905, do r. 1925 správce školy v Tučapech.
Nález lidských koster – 16. 11. 1927 našli dělníci ve vinohradě rolníka Ondřeje Kořínka za hřbitovem lidské kostry, při kopání rigolů v hloubce 60 cm. Jedna kostra byla dlouhá 230 cm a měla v těle zabodnuté železné šípy, už zrezivělé. Byli to asi válečníci, pravděpodobně z IX. století.
Volby do obecního zastupitelstva – dne 4. 12. 1927 byly volby do obecního zastupitelstva v hostinci u Dvouletých. Volilo 868 voličů, z toho 410 mužů a 458 žen. Zvoleno bylo 24 členů a 18. 12. byl zvolen starostou pan František Andrýsek za Československou stranu lidovou.

ROK 1928

První tajemník - 28 .4. 1928 byl zvolen 21 hlasy OZ obecním tajemníkem (písařem) pan Josef Pavlínek, I. náměstek z č. 109.
Chodník – na jaře 1928 byl vydlážděn chodník před obecním úřadem z kamenolomu ve Svobodách.
Svěcení pomníku padlých za I. světové války – 14. 10. 1928 se konala jubilejní slavnost – 10 let trvání naší samostatnosti – ČSR. Při této příležitosti byl posvěcen i pomník padlých za I. světové války na návsi. Pomník byl posvěcen farářem P. Antonínem Štaffou za účasti starosty pana Františka Andrýska, spolků krojovaných, členů OZ, občanů a hostů. Pomník zhotovila firma Zbořil ze Starého Města.

ROK 1929

Zboření hostince – v dubnu 1929 byl až do základů zbořen hostinec zvaný Herberk a postaven hostinec nový, majitelka Arnoštka Lowová.
Čestné občanství – v neděli 6. 10. 1929 byl na slavnostní schůzi OZ v kanceláři OÚ odevzdán diplom čestného občanství boršickému rodákovi JUDr. Hynkovi Dostálovi, šéfredaktoru časopisu HLAS v SAINT – LOUIS v USA, který přijel do Boršic a na této schůzi mu byl diplom předán starostou panem Andrýskem.
Elektrifikace obce – v září se začalo se zařizováním elektrického osvětlení, které prováděla v rodinných domech firma Jaroslava Tomášů, závod Elektrotech – Napajedla, rodáka z Boršic.

ROK 1930

Elektrifikace obce – v lednu 1930 se stavěly sloupy elektrického osvětlení. V březnu byl postaven transformátor a natahovány dráty po vesnici a 30. 4. 1930 bylo poprvé rozsvíceno.
Autodoprava – v únoru 1930 majitelé dvou autobusů pan Andrýsek a Dvouletý prodali koncesovanou autodopravu linky Osvětimany – Uherské Hradiště pro 25 – 30 osob panu Ondřeji Hastovi ze Stříbrnic.