Obsah

Seznam veřejných zakázek obce Boršice.

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

 

Zprávy

NÁKUP KOMPOSTÉRŮ A KONTEJNERŮ NA TEXTIL A ODĚVY

V Ý Z V A
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem zakázky
„NÁKUP KOMPOSTÉRŮ A KONTEJNERŮ NA TEXTIL A ODĚVY“
13. 7. 2017 - 28. 7. 2017 do 9:00
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek: do 28. 07. 2017 do 9:00 hodin celý text

ostatní | 13. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

„Vybudování dětských hřišť v obci Boršice“ herní prvky a mobiliář projektu

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
veřejná zakázka malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek).
18.5.2017 - 30. 5. 2017 do 11:00 hod. celý text

ostatní | 18. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

NÁKUP LESNÍHO MALOTRAKTORU

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

„NÁKUP LESNÍHO MALOTRAKTORU"

na zakázku na dodávky zadané dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

6.1.2017 - 19. 1. 2017 do 10:00 hodin.
celý text

ostatní | 6. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Vybudování naučné stezky lovců mamutů Boršice včetně prvků

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.
28.11.2016 - 9. 12. 2016 do 10:00 hod. celý text

ostatní | 28. 11. 2016 | Autor: Správce Webu