Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Partnerská obec

znak

Mikroregiony

Kompostuj

Hledání služeb v obci

Charita

chaita

Obsah

Úspěšné dotační projekty obce Boršice

 

Chráněné bydlení Boršice

Projekt Chráněné bydlení je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudování nové ubytovací kapacity za účelem deinstitucionalizace stávajícího pobytového zařízení sociálních služeb, které umožní uživatelům zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jejich aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.

Celkové způsobilé výdaje: 11 820 483 Kč

Dotace EU: 10 638 434,70 Kč (90 %)

Příspěvek příjemce podpory: 1 182 048,30 Kč (10 %)

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.8.2019

Publicita

Publicita 
Sběrný dvůr Boršice
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je vybudování sběrného dvora v k.ú. Boršice. Sběrný dvůr řeší výskyt a následnou likvidaci nebezpečných i ostatních odpadů v Boršicích, které se dostávají do odpadu komunálního a jsou následně ukládány na skládku, čímž negativně působí na životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 4 957 064 Kč

Dotace EU: 4 213 504 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 743 560 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 1.11. 2017 Datum plánovaného ukončení projektu: 1.1.2019

Řídicí orgán: Ministerstvo životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR Příjemce dotace: Obec Boršice

Plakát publicita

 


 
Opatření k předcházení vzniku komunálních odpadů v obci Boršice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je pořízení kompostérů a kontejnerů na textil v obci Boršice. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 152 t/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 1 128 930 Kč

Dotace EU: 959 591 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 169 339 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 24. 8. 2017

Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 5. 2018

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Boršice

Plakát


 
Vybudování dětských hřišť v obci Boršice

Dětská hřiště byla pořízena / realizována za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Cílem projektu bylo vybudování dvou dětských hřišť v obci Boršice.

Registrační číslo EDS: 117D815006733.

Celkové výdaje projektu: 627 329,00 Kč.

Přiznaná dotace MMR 400 000,00 Kč.

Vlastní zdroje obce Boršice 227 329,00 Kč.

Plakát


 
Pořízení lesnického malotraktoru

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Nákup lesnického malotraktoru s lesní nástavbou, bezpečnostní kabinou s ochrannými prvky, plechovou kapotáží a navijákem. 
Registrační číslo žádosti: 16/003/0861a/672/000718. 
Celkové výdaje projektu: 491.260,00 Kč. 
Přiznaná dotace 50% 245.630,00 Kč.

Plakát projektu


 
Naučná stezka: Po stopách lovců mamutů Boršice

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu bylo vybudování naučné stezky tématicky zaměřené na období "lovců mamutů" v Boršicích. 
Registrační číslo žádosti: 16/002/08520/672/000266.
Celkové výdaje projektu: 1.382.825,00 Kč. 
Přiznaná dotace 100% 1.382.825,00 Kč.

Plakát projektu


 
Pořízení nové požární techniky - nákup nového dopravního automobilu

PROJEKT „Pořízení nové požární techniky – nákup nového dopravního Automobilu“ byl spolufinancován Zlínským krajem ve výši 300 000 Kč.

Obec Boršice děkuje tímto Zlínskému kraji za poskytnutí této dotace.

Zlínský kraj


 
Modernizace obce Boršice prostřednictvím rozvoje ICT

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj
Předmětem projektu bylo rozšíření hardwaru a softwaru obce Boršice, virtualizace desktopů, posílení bezpečnosti dat, elektronizace agend a digitalizace dat za účelem sdílení rychlé a efektivní práce a dalšího rozvoje obce.
Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/22.09573

Publicita