Obsah

Plakát

Na každém sběrném místě se nacházejí dva kontejnery na bio odpad. Prosíme občany o třídění bio odpadu dle informací na kontejnerech.


 

Jeden kontejner je určený na dřevěný bio odpad:

 

VHAZUJTE POUZE:

VĚTVE, VĚTVIČKY, KOLKY Z VINOHRADU, KEŘE, …

 

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVHAZUJTE:

PAŘEZY, LISTÍ, TRÁVU, OVOCE, ZELENINU, ŽÁDNÉ MRTVÉ ZVÍŘATA, ŽÁDNÝ NÁBYTEK ANI OKNA A UŽ VŮBEC NE PNEUMATIKY


 

Druhý kontejner je určený na ostatní bio odpad:

 

VHAZUJTE POUZE:

TRÁVU, SENO, SLÁMU, LISTÍ, OVOCE, ZELENINU, VŠECHNO CO NENÍ DŘEVO,  …

 

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVHAZUJTE:

PAŘEZY, VĚTVE, ŽÁDNÉ MRTVÉ ZVÍŘATA, ŽÁDNÝ NÁBYTEK ANI OKNA A UŽ VŮBEC NE PNEUMATIKY

 


 

Prosíme, udržujte pořádek kolem kontejnerů.

 

Plakát