Boršice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE BORŠICE

zbrojniceJednotka sboru dobrovolných hasičů obce Boršice je zřizována na základě ustanovení § 29 zákona ČNR č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výjezdová jednotka je v současné době složena z 10 hasičů. Jednotka je zařazena v kategorii JPO V, tzn. jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se členy, kteří vykonávají službu v jednotce dobrovolně, zabezpečující výjezd do 10 minut po vyhlášení poplachu s územní působností. Hasebním obvodem jednotky je katastr obce Boršice. Ve II. a III. stupni požárního poplachu vyjíždí i do okolních obcí, s ohledem na vybavení jednotky vozidlem CAS 32 T 148 především do terénu Chřibů a k dopravě vody k větším požárům.

Jednotka v současné době využívá vozidla CAS-32 T148 a VEA-1 Škoda Felicia Combi, obě vozidla jsou vybavena mobilními radiostanicemi. Ve výzbroji jednotky se kromě standardního vybavení nachází také 4 dýchací přístroje Saturn s třemi náhradními lahvemi, 2 ruční radiostanice, tuhé kartuše Pyrocom, popáleninová sada Water jel, kyslíkový křísící přístroj SPIRETA V, 2 norné stěny, sorbční saze a prostředky na odchyt bodavého hmyzu.

Aktuální informace získáte také na webových stránkách www.sdh-borsice.wz.cz

Obec Boršice obdržela od Zlínského kraje na základě smlouvy D/1545/2013/KH  dne 3.12.2013 neinvestiční dotaci  8 000 Kč na výdaje spojené s činností jednotky SDH.
Tuto dotaci Obec Boršice použila na částečnou úhradu faktury za motorovou pilu STIHL pro potřeby hasičů, jejíž pořizovací cena je 18 605 Kč.

Obec Boršice obdržela od Zlínského kraje na základě smlouvy D/2157/2013/KH dne 23.12.2013 neinvestiční dotaci  25 000 Kč, určenou na věcné vybavení jednotky SDH. Tyto prostředky Obec Boršice použila ve výši Kč 10 605,- na doplacení faktury za motorovou pilu. Zbývající část dotace ve výši Kč 14 395,- pokryla z velké části nákup nových pneumatik, jejichž pořizovací cena je 19 622 Kč.  

Obec Boršice obdržela dne 4.12.2014 na základě smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1682/2014/KH ve výši 6 500 Kč  na výdaje spojené  s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů.  Z této dotace byla částečně uhrazena faktura ContiTrade Services s.r.o. za  výměnu  pneumatik na hasičském autě.