Obsah

Honební společenstvo Boršice

zastupuje zájmy vlastníků pozemků při jejich pronajímání k výkonu práva myslivosti. Asi 650 hektarů má v pronájmu Myslivecké sdružení Boršice a je tedy uživatelem honitby.

Honební společenstvo Boršice vzniklo dne 8.2.2013, který je dnem registrace u pověřeného pobecního úřadu (orgánu stástní správy myslivosti) v Uherském Hradišti. Současně s registrací, jako podmínkou vzniku honebního společenstva, došlo k uznání jeho společenstevní honitby s názvem Boršice.

Působnost a poslání Honebního společenstva Boršice 

1. Účelem vytvoření honebního společenství je tvorba společenství honitby a jají využití. Honitbu společestvo využívá samo nebo ji pronajímá.

2. Honební společenstvo nesmí vlastním jménem podnikat, nesmí se účastnit podnikání jiných osob a nesmí zřizovat organizační složky.

3. Honební společenstvo spolupracuje s orgány státní správy myslivosti a s dalšími státními orgány s vlastníky, popřípadě uživateli sousedních honiteb a s dalšími subjekty působícími na úseku myslivosti a ochrany přírody.