Obsah

KRONIKA 1961-1970

Rok 1961

Sčítání lidu v roce 1961 - provádělo se ke dni 1. března 1961, obec měla 2 092 obyvatel, z toho mužů 1 042, žen 1 050, z toho dětí do 6 let - 250, do 14 let - 325, do 18 let - 141. Přírůstek obyvatel za 10 let činil 192.

Počet obydlených domů 498, bytů 515, z toho 1 pokojových 195, 2 pokojových 290, 3 pokojových 30. Radio-přijímačů 453, televizorů 40, elektrických praček 250.

JZD - počet členů v JZD 280. Bylo zavedeno společné stravování důchodců v místním pohostinství Jednoty, stravovalo se 41 důchodců, oběd v hodnotě 5.80 Kčs.

Epidemie slintavky a kulhavky - vyskytla se v našem okrese, veškerá kulturní činnost byla od 5. do 31. ledna zastavena.

Sloučení družstev - k tomu došlo začátkem roku 1961 a to: Boršice a Stříbrnice, pod názvem JZD Družba s výměrou půdy 1 100 ha. Z tohoto sloučení moc radosti nebylo, protože v Boršicích byla jednotka 16,- Kčs a ve Stříbrnicích, s pomocí ONV, jen 7,- Kčs.

Změna na MNV - během roku (není uváděn datum), došlo ke změně vedoucích funkcionářů na MNV. Novým předsedou byl zvolen Josef Soustružník č. 338, tajemník MNV Josef Závoda č. 475, (František Kostílek odchází do Brna), nám. předsedy MNV byl zvolen Jan Martykán č. 328.

Zdravotnictví - došlo ke změně obvodního lékaře na zdravotním středisku. MUDr. Miroslav Sklenář odchází do Uh. Hradiště jako ředitel nově zřízené polikliniky. Působil zde od 15. 10. 1954 - 1. 2. 1961. Jeho nástupcem se stal MUDr. Vladimír Kročil - 29 let. Rodák z Havřic, ženatý, dvě děti. Svou činnost zahájil 6. 2. 1961.

JZD Družba - v přehledu o činnosti a hospodaření v JZD Družba za rok 1961 je už podpis předsedy a jméno Josef Glos, kdy byla výměna provedena není uvedeno. Je zde uvedena výměra společné půdy po sloučení Boršic a Stříbrnic a to 893 ha zemědělské, orné 731 ha, počet členů družstva 332. Počet stálých pracovníků v JZD k 31. 12. 1961 - 129, z toho do 25 let - 8, 26 - 45 let - 81, 46 - 60 let - 35, nad 60 let - 5. Hodnota jedné pracovní jednotky je 14,- Kčs + 1,35 Kčs v naturáliích, celkem 15,35 Kčs + prémie na 1 pracovní jednotku 0,35 Kčs. Ze stavebních akcí: nová administrativní budova v JZD, přístavba porodnic, sušárny na kukuřici, oplocení celého objektu na Újezdech. Do funkce zootechnika byl zvolen Antonín Bilík č. 147 a nový agronom Ing. Zdeněk Lapčík z Topolné.

Školství - v mateřské škole byla změna ředitelky. Marta Širůčková odchází a na její místo nastoupila Markéta Zapletalová z Uh. Hradiště.
Počasí - bylo velmi málo sněhu, mrazy dosti silné - 15 - 20 °C, jaro bylo deštivé, v květnu a červnu chladno a deštivo. O žních nejdříve deštivo, srpen a září zase velmi sucho.

Změna ve farnosti - začátkem roku byl v Boršicích ustanoven nový správce farnosti - František Kostrbel.

Rok 1962

Předání motorové stříkačky – požárnímu sboru byla předána druhá motorová stříkačka, převzal ji velitel - Oldřich Zlámalík, č. 271.

Mateřská škola – se stavbou II. části mateřské školy bylo započato v dubnu 1962, materiál byl připraven koncem roku 1961. Do konce roku byla hrubá stavba dokončena i zastřešena. Odpracováno bylo 5 156 brigádnických hodin, finanční výlohy činily 246 tisíc Kčs. Zodpovědný pracovník stavby byl Cyril Vojáček, vedoucí stavby - Bonifác Lanšperk.

Soukromá výstavba – bylo postaveno 6 nových rodinných domků – jedno poschodí, 7 nově postavených rodinných domků na místě starého- přízemní i s poschodím. JZD Družba postavilo při silnici ke Stříbrnicím čtyř bytovou jednotku pro své zaměstnance.

Hospodaření JZD – výměra půdy k 31. 12. 1962 byla 891 ha, z toho orné půdy 708 ha, počet členů 317. Za pracovní jednotku 12,- Kčs.

Rok 1963

Mateřská škola – II. část školy, kde bylo veškeré příslušenství, byla předána 11. listopadu 1963, dnem 1. listopadu započalo i stravování dětí v počtu 70. Vše bylo vkusně zařízeno. Hodnota díla činila 751 tisíc Kčs. skutečné náklady – 477 tisíc Kčs, mzdy proplacené 85 435 Kčs. Rozdíl 274 tisíc Kčs, tj. hodnota díla, která byla odpracována brigádnicky v akci „Z“. Odpracováno bylo 8 220 brigádnických hodin. Hodnota díla I. a II. části činí 1 000 000 Kčs. Škola byla s celodenní péčí. Počet dětí 68, ředitelka – Markéta Zapletalová, učitelky – Danuše Kyselá, Eva Haudková, Jarmila Polášková. Kuchařka – Malvína Slámová, pomocnice – Ludmila Bartošíková.

Školství – škola měla ve školním roce 1963/64 15ti členný učitelský sbor. Celkem bylo 350 žáků. Ředitel – Antoním Hank z Buchlovic. Zástupce ředitele – Bohumila Zaorálková, která 1. listopadu 1963 odchází do důchodu. V Boršicích působila od roku 1940.

Zdravotnictví – v roce 1963 bylo u obvodního lékaře ošetřeno celkem 16 323 pacientů z celého obvodu.

Úmrtí – v měsíci prosinci 1963 zemřel pan František Andrýsek, č. 163, ve věku 77 let. Byl 18 let starostou Boršic a to od roku 1927 do roku 1945.

Tragická událost – 20. srpna 1963 zahynuli pod traktorem JZD manželé František a Božena Fryštákovi, č. 294, v části trati zvané Nad Horky. Zanechali dvě děti ve stáří 11 a 12 let. Byl to černý den pro celou obec. Oba byli zaměstnanci JZD Družba. Na místě tragické události je postaven pomníček.

JZD Družba – v roce 1963 mělo družstvo 972 ha, z toho orné 799 ha. Počet členů 328, stálých pracovníků 137, mužů 65, žen 72.

Počet obyvatel – v tomto roce bylo v Boršicích 2 115 obyvatel, narodilo se 56 dětí a zemřelo 23 občanů.

 

Rok 1964

Volby - konaly se 14. června 1964. Volební místnosti byly dvě a to zasedací síň MNV a obřadní síň. Počet voličů zapsaných ve volebních seznamech - 1412, počet voličů v den voleb - 1356, v místě volilo - 1339, mimo obec volilo - 15.
Do Národního shromáždění zvolen František Šik, předseda JZD Buchlovice - obdržel 1339 hlasů. Do Krajského národního výboru zvolen František Čuma, 34 let, předseda JZD Družba Boršice, zvolen 1328 hlasy, proti 11. Do Okresního národního výboru zvolena Anna Úlehlová, 42 let, členka JZD Družba, zvolena 677 hlasy, 2 proti a Cyril Vojáček, stavební technik, č.78, zvolen 657 hlasy, proti 1 hlas.
Do MNV bylo zvoleno 34 poslanců. V sobotu 4. července byla ustavující schůze nově zvoleného MNV. Nový předseda - Josef Závoda, náměstek - Josef Šeda, tajemník - Josef Soustružník.
Volba prezidenta ČSSR - znovu byl zvolen prezidentem ČSSR Antonín Novotný.
Vyznamenání - v rámci oslav 20. výročí SNP byl vyznamenán náš občan Josef Kovařík, č. 434 a udělena mu pamětní medaile za účinnou pomoc partyzánům při povstání.
Školství - MŠ je dvoutřídní s celodenním provozem, počet žáků 68, počet členů učitelského sboru - 4. Základní devítiletá škola - počet tříd ve školním roce 1963/64 - 12. Žáků - 340, členů uč. sboru - 15. Ředitel - Antonín Hank - Buchlovice, zástupce ředitele - Jan Halíček - Újezdec.
JZD Družba - novým předsedou JZD byl zvolen Josef Frelich z Újezdce, vedoucí výroby - Josef Glos, č. 157, vedoucí 1. výrobní skupiny - František Cukr, č. 496, vedoucí 2. výrobní skupiny Antonín Bilík, č. 147.
Výstavba obce - koncem roku bylo započato s přístavbou na zdravotním středisku a to pro dětské oddělení a čekárnu. Hodnota díla byla 70 tisíc Kčs. Provoz zahájen v květnu 1965. Působila zde MUDr. Macenauerová - dětská lékařka.
MNV - v roce 1964 byla provedena generální oprava budovy MNV - výměna oken, gumové podlahy, nátěry a malby, v hodnotě 70 tisíc Kčs.
Výstavba domů - v tomto roce bylo postaveno 12 nových rodinných domků.

Rok 1965

Zubní středisko - v tomto roce zde bylo zřízeno stálé zubní středisko, kde denně ordinoval dr. Balatý. Dříve tady dvakrát týdně působil dentista Bláha z Popovic.
Soutěž o nejlepší obec - k 20. výročí osvobození naší vlasti byla vyhlášena soutěž v akci „Z" o nejlepší obec. Obec Boršice se v rámci okresu umístila na 3. místě a obdržela pro nejlepší pracovníky v akci „Z" 5 zlatých (za odpracovaných 200 brigádnických hodin), 10 stříbrných (do 200 hodin), 15 broznových odznaků (do 100 brigádnických hodin).
Změna na MNV - v měsíci červnu rezignoval z funkce předsedy MNV Josef Závoda, č. 475 a zvolen Josef Šeda, č.3, bývalý náměstek předsedy. Náměstek Jan Martykán, č. 328. Místo matrikářky Marie Grzegorzekové, č. 234 nastoupila Antonie Fialová, č. 283. Místo Jana Pernice nastoupila Anna Havránková, č. 259. Odchází také Kliment Veverka, č. 50.
Školství - školní rok 1964/65, ředitelem byl stále Antonín Hank z Buchlovic, zástupce ředitele - Jan Halíček z Újezdce. (Počet žáků není v tomto roce v kronice uveden.)
- ředitelka - Markéta Zapletalová, Uherské Hradiště, učitelky - Danuše Kyselá, Jarmila Polášková, Gabriela Sýkorová, kuchařka - Malvína Slámová, č.75, pomocnice - Ludmila Bartošíková, č. 207, uklizečky - Věra Šedová, č. 461 a Žofie Zemánková, č.260. Zapsáno bylo 66 dětí.
Počet obyvatel v roce 1965 - 2250 obyvatel, narozeno 36 dětí, zemřelo 14 občanů.
JZD Družba - od 1.1. 1965 vyplácelo družstvo 17 Kčs za jednotku, k tomu 1 kg obilí. Nebyla provedena žádná změna ve vedení družstva. (V kronice u zápisu za rok 1965 byly vytrženy 2 listy na straně 265-268, které se patrně týkaly JZD Dužba)
Výstavba obce - v roce 1965 bylo na návsi instalováno veřejné osvětlení. Ve 4. čtvrtletí bylo započato s výstavbou holičské a kadeřnické provozovny místního hospodářství a výstavba polytechnické dílny pro devítiletou školu. Obě díla v akci „Z".
První občanský pohřeb - v Boršicích v měsíci říjnu 1965 měl pan Josef Staufčík, č. 110, 67 let. Byl dlouholetý člen KSČ a člen JZD Družba.
Počasí - v měsíci květnu a to 9. a 10.5. se přehnala nad Boršicemi silná bouře a krupobití, 20.5. a 29.5. průtrž mračen k krupobitím, které nadělalo mnoho škody, ulice zaplaveny blátem i některé domy.

 

Rok 1966

Školství – MŠ ve školním roce 1966/67 měla v 1. oddělení tj. od 3-5 let zapsáno 34 dětí, ve 2. oddělení tj. 5-6 let 36 dětí. MŠ byla s celodenním provozem a ředitelkou byla Markéta Zapletalová z Uherského Hradiště. Základní devítiletá škola měla ve školním roce 1966/67 počet žáků 350. Počet tříd jedenáct, učeben pouze 8, z toho 3 nouzové. Ředitelem byl Antonín Hank z Buchlovic a zástupce Jan Halíček z Újezdce.

JZD Družba – výměr půdy zemědělské 993 ha, z toho orné 750 ha. Celkový majetek k 31.12. 1966 činil 19 141 610 Kčs. Členská základna činila 330 členů. Pevná odměna za jednu odpracovanou jednotku činila 17,- Kčs a 1 kg obilí.

Počet obyvatel – k 31.12. 1966 měla obec 2 257 obyvatel, narozených dětí v tomto roce 36 a zemřelých občanů 19.

Místní hospodářství a dům služeb – bylo doděláno koncem roku 1966, holičská a kadeřnická provozovna vybavena a byl zahájen provoz. Provedena nástavba, jako byty pro učitele.

Změna na MNV – v březnu odchází tajemník MNV do důchodu – Josef Soustružník č. 338 a na jeho místo nastupuje Jaroslav Šimík č. 458.

Změna kronikáře - tímto rokem končí svou kronikářskou činnost pan Kliment Veverka č. 50, v důsledku nemoci.

Rok 1967

Tento rok popsal v kronice pan Jan Fiala.

Počet obyvatel – v obci k 31.12. 1967 bylo 2 300 obyvatel, z toho 1 200 žen a 1 100 mužů. Narodilo se 42 dětí a 15 občanů zemřelo.

V obci bylo 51 osobních automobilů a 695 motocyklů.

Rozšíření hřbitova – v tomto roce se započalo s úpravou a rozšířením hřbitova.

– v MŠ bylo ve školním roce 1967/68 zapsáno 62 dětí. Ředitelka – Markéta Zapletalová z Uh. Hradiště.

Základní devítiletá škola – v tomto školním roce bylo zapsáno 355 žáků v deseti třídách, učitelů 12 a 1 pionýrský vedoucí.

 

Rok 1968

Tento rok zapsal do kroniky předseda MNV pan Josef Šeda.

Mimořádné události roku 1968
3. – 5. ledna - Plenární zasedání ÚV KSČ rozhodlo o rozdělení nejvyšších funkcí. Prvním tajemníkem byl zvolen Alexander Dubček, který si získal důvěru národa a zahájil nový vývoj ve státě – socialismus s lidskou tváří

22.3. 1968 – se vzdal úřadu prezidenta ČSSR Antonín Novotný

30.3. 1968 – byl zvolen novým prezidentem Ludvík Svoboda

21.8. 1968 – vstoupila vojska Varšavské smlouvy na území naší republiky, aby potlačila Pražské jaro. V kronice je napsáno, že naši občané s obsazením naší republiky nesouhlasili a hlasitě proti tomu protestovali a odsoudili ty, kteří tento čin provedli.

Evidence obyvatel – bylo uzavřeno 32 manželství, narodilo se 43 dětí, zemřelo 15 občanů. Přistěhovalo se 35 osob, odstěhovalo 33 osob. (Počet obyvatel není v kronice uveden)

JZD Družba – v roce 1968 mělo družstvo 394 členů, výměra půdy 1 057 ha. Družstvo zřídilo přidruženou výrobu.

Spoje – Boršice byly zapojeny přímo na ústřednu v Uh. Hradišti, což zrychlilo telefonní styk i mimo obec.

Obchod – koncem roku bylo značné zdražení spotřebního zboží a nastala nákupní horečka. V tomto roce započala stavba prodejny Pramen v Raškouně – pro zlepšení obchodní sítě.

Národní fronta – NF byla znovu obnovena a předsedou se stal Miroslav Skupina č. 484. V obci byla znovu obnovena Československá strana lidová a prozatimním předsedou se stal pan Josef Staufčík.

50. výročí ČR – v roce 1968 se konaly oslavy na počest 50. výročí vzniku Československé republiky. V Boršicích se tato slavnost konala 28. října za účasti všech složek NF, dechové hudby a mnoha občanů, kteří se zúčastnili bohoslužby v kostele a odpoledne nejstarší občan Boršic pan Martin Bilík (94 let) zasadil lípu Svobody u pomníku I. světové války.

Předseda Josef Šeda pak předal zasloužilým občanům medaile.

Výstavba obce – byla dokončena vozovka na Poustkách. Kanalizace a chodník v Koutě u č. 19. Oprava veřejných studní na Poustkách a Trávníkách. Kanalizace při silnici (nyní ulice Hradišťská) od č. 335 po č. 520. Upraveno prostranství před samoobsluhou Jednoty a Pramen. Bylo provedeno rozšíření požární zbrojnice.Pokračovalo se s instalací výbojkového veřejného osvětlení. Zakoupena poplachová siréna. Pokračovalo se na rozšíření nového hřbitova, které měl na starosti Jan Martykán a plán vypracoval Cyril Vojáček, vedoucí stavby Kliment Hlaváček. K 1.11. 1968 byla první etapa natolik ukončena, že už se zde mohlo pohřbívat. Na tuto akci bylo ve sbírce vybráno 53 964,- Kčs. A první občan, který zde byl pohřben, byl pan František Bilík č. 79.

Náboženství – bylo nově upraveno náboženství ve škole, konaly se znovu slavnosti a průvody i přes obec.

Počasí – až do konce června bylo počasí normální, od června do listopadu 1968 v průměru každý třetí den pršelo. 11.7. byla velká bouře a krupobití, které nadělalo mnoho škody.

Přehrada – za Sovínem byla dokončena hrubá stavba sypané hráze přehrady.

 

Rok 1969

Tento rok zapsal do kroniky učitel v.v. Osvald Cifr.

 

Přehrada - na počátku léta 1969 byla předána do využívání vodní přehrada Sovín, zatopená plocha 12 ha. Náklady byly 4 mil. Kčs.

Náboženská slavnost - 15. srpna 1969 byla v Boršicích mimořádná náboženská slavnost Svaté biřmování, které prováděl litoměřický biskup dr. Štěpán Trochta.

Mateřská škola - stav dětí ve školním roce 1968/69 byl 60, z toho bylo 44 dětí předškolního věku. Na školní rok 1969/70 bylo zapsáno 57 dětí. Byla změna ředitelky, nová ředitelka -Libuše Richterová. Kuchařka - Jarmila Hlaváčková.

Základní devítiletá škola - ve školním roce 1968/69 bylo celkem 330 žáků ve dvanácti třídách. Ředitelem Antonín Hank z Buchlovic, zástupce ředitele Jan Halíček z Újezdce. 3.11. 1969 předal MNV polytechnickou dílnu a tři třídy pro vyučování, na pozemku vedle MŠ. Tímto bylo zrušeno vyučování dvou tříd v bývalém hostinci na návsi.

Veřejné osvětlení - v prosince 1969 se začalo postupně vyměňovat elektrické osvětlení, které bylo v obci od roku 1929, za moderní - výbojkové.

Stav obyvatel - k 31.12. 1969 bylo v obci 2 185 obyvatel, narodilo se 37 dětí, zemřelo 14 občanů, sňatků bylo 24.

JZD Družba - předseda Josef Glos, místopředseda Antonín Bilík. Družstvo mělo v roce 1969 271 aktivních členů a 143 čestných členů. Obhospodařovalo 975 ha půdy.

 

Rok 1970

Autorkou kronik obce z let 1970 až 2003 je paní Cyrilka Heliová.

 

Zdravotnictví:

Obvodní lékař - MUDr. Vladimír Kročil - obvod Boršice, Nedakonice, Stříbrnice

Dětské oddělení - MUDr. Kazíková, zdravotní sestra Tomešková a Ludmila Vojáčková Ženské oddělení - MUDr. Ileana Hrušková

Zubní oddělení - MUDr. Vlastimil Balatý.

Školství - ve školním roce 1969/70 bylo zapsáno 330 žáků ve dvanácti třídách.

Mateřská škola - ve školním roce 1969/70 bylo zapsáno 54 dětí, ředitelka Libuše Richterová z Uherského Hradiště.

Výstavba obce - byla dána do provozu novostavba moderní prodejny potravin Pramen v části obce Raškoun, byla to samoobslužná prodejna. Lidové spotřební družstvo Jednota koupilo budovu bývalého hostince u Dvouletých a adaptovalo ji na prodejnu samoobsluhy, která byla v té době u Brunclíků na č. 202, pultový prodej.

JZD Družba - stav členů v roce 1970 byl 421, majetek družstva 40 395 000,- Kčs.

Sčítání obyvatelstva -  bylo provedeno z 30.11. na 1.12. 1970. Sčítacím komisařem pro obec Boršice a Tučapy byl učitel v.v. Oskar Růžička. K tomuto datu v obci bydlelo 2 140 občanů národnosti české, 11 občanů národnosti slovenské, 1 občan národnosti polské a 1 národnosti ukrajinské. V obci bylo 526 obydlených bytů s 239 koupelnami, 82 bytů s ústředním topením, 248 bytů mělo vodovod, do 520 bytů byl zaveden elektrický proud, 349 domácností mělo chladničku, 408 elektrickou pračku a 376 bytů mělo televizor.