Obsah

Vodní svět

RP04-22/020, D/1716/2022/ŽPZE

p

Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem.

PŘÍJEMNCE PODPORY: Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace

Cílem projektu byla realizace zážitkového environmentálního vzdělávání dětí mateřské školy a žáků základní školy (1. – 3. třída), která nabídla dětem možnost dozvědět se zábavnou formou o životním prostředí kolem nás. Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace připravila v rámci školního klubu a školní družiny v partnerství s obcí Boršice, Mateřskou školou Boršice, příspěvkovou organizací a Občanským sdružením Pro Boršice, z.s. projekt letní environmentální výchovy „VODNÍ SVĚT“.FotoJednalo se o druhou část zážitkového environmentálního vzdělávání dětí mateřské školy a žáků základní školy (1. – 3. třída), které nabídla dětem možnost dozvědět se zábavnou formou o životním prostředí kolem nás. Projekt byl vytvořen pro děti věkové skupiny 5 - 10 let. Jednalo se o opakující se týdenní projekt (celkem 2 x 1 týden) na obecní chatě „Bažantnice“ č. p. 654, která se nachází mimo obec v blízkosti vodní nádrže Sovín a v těsném sousedství Přírodního parku Chřiby. Týdně byl vytvořen program pro minimálně 34 dětí v prvním týdnu a 31 dětí ve druhém týdnu. Celkem tedy do programu bylo  zapojeno minimálně 65 dětí. Aktivity byly naplánovány jak v rámci areálu chaty (oplocený areál) tak mimo areál v blízkém lese, u vodní nádrže či na louce sousedící s areálem. Jeden den v týdnu byl vyhrazen výletu do blízkého areálu Živá voda v obci Modrá.

Program byl naplánován ve dvou termínech, a to 25. 7. – 29. 7. 2022 a 1. 8. – 5. 8. 2022, tedy vždy od pondělí do pátku v čase 7:00 – 17:00. Děti byly vždy ráno přiváženy rodičem přímo na chatu „Bažantnice“, kde byla zajištěna celodenní péče včetně stravy. Péče ani strava či jiné provozní výdaje však nebyly předmětem této žádosti o dotaci. Tyto náklady hradil partner projektu obec Boršice. Obec v našem případě také poskytla pro účely připraveného programu veškeré zázemí, a to chatu, přilehlý areál, spotřebu energií či vody, pojištění a jiné. Badatelské vybavení typu lupa, pipety, síťky, dětské stoly a židličky a jiné byly použity z naší školy či mateřské školy.

Projekt „VODNÍ SVĚT“ dětem nabídl aktivní činnosti v přírodě, jejichž snahou je rozvíjet pozitivní vztah dětí k přírodě. Celý program provázeli dva tvorové vodník Boršidlo a kachna Zdenka. Pro zpracovanou žádost o dotaci z rozpočtu Zlínského kraje byly vyčleněny pouze způsobilé výdaje v souladu s Výzvou k předkládání žádostí o poskytnutí dotace s názvem Podpora ekologických aktivit v kraji (RP04-22), a které mají přímou vazbu na realizaci projektu a přímo souvisí s účelem projektu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

Celkové výdaje projektu:             54 075 Kč

DOTACE ZLÍNSKÉHO KRAJE:    37 000 Kč

Vlastní zdroje:                               17 075 Kč

 

Foto