Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Partnerské obce

znak

Dojč

OBEC DOJČ

Interreg V-A SK-CZ

Publicita

Plakát

Mikroregiony

Staroměstsko

Region Slovácko

Region Slovácko

 

Kompostuj

Hledání služeb v obci

Charita

plakát

Regiontourist

https://www.regiontourist.cz/

Obsah

Nákup zásahových oděvů a žebříku Boršice

D/0035/2020/KH

Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem.

V rámci projektu bylo nakoupeno 6 kusů zásahových oděvů a 1 kus zásahového žebříku.

Účelem projektu bylo zvýšení akceschopnosti jednotky požární ochrany obce Boršice. V rámci uvedené dotace jsou očekávány následující dopady: zlepšení plnění úkolů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Boršice při živelních pohromách a mimořádných událostech. Předpokladem je efektivnější zásah u dopravních nehod, u likvidací lesních a polních požárů, ale také požárů budov či větších objektů, dále při likvidaci následků přírodních pohrom nebo při pátrání po ztracených osobách a taktéž zlepšení připravenosti k plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva.

Celkové výdaje projektu:         165 997 Kč

DOTACE ZLÍNSKÉHO KRAJE:    115 999 Kč (69,88%)

Vlastní zdroje:                            49 998 Kč

Plakát