Navigace

Obsah


Jiné

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky v k.ú. Boršice u Buchlovic 01.06.2022 31.12.2022
Komplexní pozemkové úpravy Tučapy 04.11.2021 05.11.2022

Veřejná vyhláška

Záměr

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Záměr - prodej části pozemku parc. č. 1637/12 (nově 1637/14) 27.06.2022 13.07.2022
Záměr - prodej části pozemku parc. č. 4830/11 24.06.2022 10.07.2022

Rozpočet obce Boršice

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č. 1 28.03.2022 31.12.2022
Rozpočet obce Boršice 2022 14.12.2021 31.12.2022

Střednědobý výhled rozpočtu

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Střednědobý výhled rozpočtu obce Boršice 2023-2024 14.12.2021 31.12.2022

Závěrečný účet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 Obce Boršice 08.06.2022 24.07.2022
Závěrečný účet za rok 2020 20.05.2021 24.07.2022
Inventarizační zpráva za rok 2020 17.05.2021 24.07.2022
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Boršice za rok 2020 13.05.2021 24.07.2022

Dobrovolné svazky obcí

Příspěvkové organizace obce

Zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Boršice