Navigace

Obsah

Plakátmapa

Jarní úklid obce bude probíhat od úterý 6. dubna, kdy si dobrovolníci mohou individuálně pytle na sběr odpadu odebrat na podatelně obecního úřadu.  Zde také obdrží instrukce, která místa a trasy jsou doporučeny k úklidu, případně kde zanechat sesbíraný odpad. Dobrovolníci úklidu si vyberou  trasu s úsekem obce, který mají zájem uklidit nebo se příhlásí na sobotu online zde:

 

P Ř I H L A Š O V A C Í   F O R M U L Á Ř   N A   S O B O T U   1 0 . 4 . 2 0 2 1 

 

Hlavním úklidovým dnem v naší obci bude sobota 10. dubna 2021.

V sobotu na třech místech v obci a to v Herberku u pomníku padlých II. sv. války, v Koutě u 28 - bytovky a v Raškouně u sochy Panny Marie si zájemci mohou vyzvednou pytle a provázky nebo použijte prosím své vlastní pytle z domu (prosím, pytle zavazujte, ať je nerozháže zvěř).

Trasy (více info zde):

OBSAZENO - Trasa 1 - až na vrcholky hor - aneb cesta do Tučap

OBSAZENO - Trasa 2 - vinohrady, vinohrady - aneb od bytovek do Stoprounů

OBSAZENO - Trasa 3 - až na konec světa - cyklostezka do Zlechova a kraj Boršického katastru

OBSAZENO - Trasa 4 - z pohádky do pohádky - od Cipresu k Bažantnici

Trasa 5 - sen noci svatojánské - cyklostezka do Stříbrnic a ke Sv. Jánu

OBSAZENO - Trasa 6 - bez vinic není nic - vinohrady Staré hory

OBSAZENO - Trasa 7 - dokolečka, dokola - okruh nad Radovany

OBSAZENO - Trasa 8 - bez gumáků ani krok - od ČOV kolem potoka směr Nedakonice

Trasa 9 - odpadková radost v Radovanech - od splavu, přes Radovany ke kostelu

OBSAZENO - Trasa 10 - cesta k celnici do Buchlovic - od Panenky Marie Raškounské, kolem mlýna, altánu nad přehradou a zpět

Trasa 11 - lesík lásky u padesátky - od vodárny kolem hlavní cesty k padesátce plus remízek

Trasa 12 - hola, hola, dolní škola volá - okruh kolem obce, ke škole, školce, letnímu kinu a kolem průmyslového areálu zpět

OBSAZENO - Trasa 13 - běžela ovečka, hore do kopečka - od šumperáků do Starých hor

Trasa 14 - motáme se v centru všeho dění - od Staré vsi podél hlavní cesty a kostela do horního parčíku

Trasa 15 - čekám na signál - od vysílače kolem vodárny, k Čumáku, ulice Nad humny, Bosna, zkratka od Panenky Marie

OBSAZENO - Trasa 16 - natuty, ulovíme mamuty - ze Stoprounské přes stezku lovců mamutů, po polňačce ze Stoprounů a zpět

OBSAZENO - Trasa 17 - na Haldě v rybníku nejsou kosatky, posbíráme tedy aspoň odpadky - z Podevsí, kolem bytovek, u dolního mlýna a kolem rybníka Haldy

Trasa 18 - ecce homo, závody do vrchu - od pomníku II. sv. války, hore Herberkem, a pak po pivní

Trasa 19 - letem, světem - za družstvem kolem letiště a zpět

 

Na každou trasu je potřeba cca 5-10 osob. Někde odpadků bude málo, někde toho bude víc. Pytle plné odpadků prosím zavažte a dejte někde k cestě, kde je uvidíme, ať je posbíráme. V mapce jsou místa kam dát odpadky označena, ale pokud budete mít odpadků hodně, dejte je i na jiné viditelné místo. Když toho bude opravdu moc klidně volejte na tel. 602 789 907 (Roman Jílek) nebo 602 789 906 (Petr Dula) a domluvíme co s tím. 

Když se vás přihlásí moc na jedné trase, budeme vás kontaktovat (proto potřebujeme váš telefon). 

Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace a vládní nařízení neumožňují shromažďování osob,  bylo by vhodné, aby účastníci úklidu se pohybovali nejlépe po dvojcích či v rámci svých rodin.

Během akce budou dodržována aktuálně platná opatření, vládní nařízení, omezení, usnesení a další platná nařízení státních institucí související s epidemiologickou situací.

 

Plakát