Navigace

Obsah

ROK 2021

Zážitkový vzdělávací environmentální program:

HOLA-HOLA, LES NÁS NA POMOC VOLÁ!

PlakátPlakát

Pořadatel:          Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace

              Boršice 540

              687 09 Boršice

              IČO: 75023547

                              Úvod - Základní škola Františka Horenského, Boršice

 

Termíny:              19.7. – 23.7.2021 Boršice – CHATA BAŽANTNICE, Č.P. 654

              26.7. – 30.7.2021 Boršice – CHATA BAŽANTNICE, Č.P. 654

              2.8. – 6.8.2021 Boršice – CHATA BAŽANTNICE, Č.P. 654

 

Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace připravila v rámci školního klubu a školní družiny v partnerství s obcí Boršice a Mateřskou školou Boršice, příspěvkovou organizací projekt letní environmentální výchovy  „Hola – hola, les nás na pomoc volá!“.

     Environmentální výchova je chápána naší školou nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního prostředí, ale zejména jako výchova dětí a žáků k trvale udržitelnému rozvoji, porozumění vztahů člověka a životního prostředí v lokálním i globálním rozměru, získání znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry a vytváření možností konkrétních situací a příkladů, v nichž děti a žáci projevují svůj vztah k přírodě a učí se zodpovědnému jednání.

     Proto jsme se letos rozhodli uspořádat pilotní projekt zážitkového environmentálního vzdělávání dětí mateřské školy a žáků základní školy (1. – 3. třída), který nabídne dětem možnost dozvědět se zábavnou formou o životním prostředí kolem nás. Projekt byl vytvořen pro děti věkové skupiny 4 - 10 let. Jedná se o opakující se týdenní projekt (celkem 3 x 1 týden) na obecní chatě „Bažantnice“ č. p. 654, která se nachází mimo obec v blízkosti vodní nádrže Sovín a v těsném sousedství Přírodního parku Chřiby a Chráněné krajinné oblasti Chřiby. Týdně bude vytvořen program pro 25 dětí. Celkem tedy do programu bude zapojeno celkem 75 dětí. Aktivity jsou naplánovány jak v rámci areálu chaty (oplocený areál) tak mimo areál v blízkém lese, u vodní nádrže či na louce sousedící s areálem. 

     Program je naplánován ve třech termínech, a to 19. 7. – 23. 7. 2021, 26. 7. – 30. 7. 2021 a 2. 8. – 6. 8. 2021, tedy vždy od pondělí do pátku v čase 7:00 – 17:00. Děti jsou vždy ráno přiváženy rodičem přímo na chatu „Bažantnice“, kde je zajištěna celodenní péče včetně stravy. Péče ani strava či jiné provozní výdaje však nejsou předmětem této žádosti o dotaci. Tyto náklady hradí partner projektu obec Boršice. Obec v našem případě také poskytuje pro účely připraveného programu veškeré zázemí, a to chatu, přilehlý areál, spotřebu energií či vody, pojištění a jiné.

Plakát     Badatelské vybavení typu lupa, dětské stoly a židličky a jiné budou použity z naší školy či mateřské školy.

     Základní škola zpracovala celkem 4 letní environmentální zážitkové projekty v oblastech LES, VZDUCH, VODA a PŮDA. V letošním roce bychom rádi zrealizovali první část s tématikou LES.

     Projekt „Hola – hola, les nás na pomoc volá!“ dětem nabízí aktivní činnosti v přírodě, jejichž snahou je rozvíjet pozitivní vztah dětí k přírodě. Cílem projektu je také získat povědomí o přírodních zákonitostech v životě lesa a lesních obyvatel. Absolvování činností z projektu by mělo dětem přinést příjemné prožitky a nové zkušenosti vztahující se k přírodě a jejím složkám.

     Průvodní postavou celého projektu je lesní poslíček Mecháček, který přináší dětem dopis od krále lesa Stromovouse. Stromovous je velmi nešťastný. Jeho lesních skřítků neustále ubývá a tak není těch, kteří by naše lesy chránili. Stromovous se proto obrací na děti s žádostí, zda by se chtěly stát lesními skřítky a napomoci tak les také chránit, aby tu s námi mohl ještě dlouho být.

     Prostřednictvím poslíčka zadává Stromovous dětem jednotlivé úkoly, které děti plní, aby se mohly stát správnými lesními skřítky. Stromovous děti učí o životě v lese. Prověřuje si jejich schopnost komunikace, spolupráce a tvořivosti. Postupně také děti nabádá, aby změnily své návyky, které by poškozovaly lesní království. Děti po celou dobu programu doprovází Lexikon lesních skřítků (pracovní list), kam si své poznatky zaznamenávají, aby mohly na závěr Mecháčkovi dokázat, že vše potřebné už znají a mohly tak být pasováni do řad lesních skřítků.

Místo konání: chata bažantnice, Boršice 

Cena: PROGRAM JE ZDARMA. Realizace programu je spolufinancována Zlínským krajem.

PlakátPŘIHLÁŠKY JSOU PŘIJÍMÁNY SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠKAMI TÁBORA, NA PŘIHLAŠOVACÍM FORMULÁŘI ZDE: 

Plakát

 

Program projektu:

Téma/aktivity

Cíl

Čas aktivity

  1. Den - PONDĚLÍ

 

 

Úvod

 

 

Mapujeme terén

Práce s mapou, jaké značky používáme pro les, vodstvo, cesty

8:00 – 10:30 (2,5 hod.)

Dopis od Stromovouse (součást aktivity Lesní koutek)

Seznámení dětí s programem projektu, uvedení dětí do příběhu

10:30-11:30

(1 hod.)

Co všechno je les?

 

 

Lesní koutek

Uvědomění si, že les tvoří nejen stromy, ale i další rostliny, živočichové a jiné menší, ale důležité dílky.

13:00-16:00 (3 hod.)

  1. Den - ÚTERÝ

 

 

Ti nejmenší

 

 

Mravenčí hemžení

Důkladné prozkoumání mraveniště, života mravenců

8:00-10:00    (2 hod.)

Pozor, ať neuletí!

Trénink koordinace pohybu, spolupráce

10:00-11:30 (1,5 hod.)

Hmyzí hotel

Tvorba obydlí pro ty nejmenší živočichy

13:00-16:00 (3 hod.)

  1. Den - STŘEDA

 

 

Lesní zvířátka

 

 

Na stopě

Dokážeme vystopovat lesní zvířátka

8:00-11:30

13:00-15:00 (5,5 hod.)

Liščí ocásky

Trénink koordinace pohybu, spolupráce

15:00-16:00 (1 hod.)

  1. Den - ČTVRTEK

 

 

Les všemi smysly

 

 

Lesní orchestr

Dozvědět se, jakým zvukům můžeme v lese naslouchat, jaké můžeme vytvářet pomocí přírodních materiálů

8:00-11:30 (3,5 hod.)

Už troubějí!

Dovídáme se, jakým způsobem se zvířata dorozumívají

13:00-14:00  (1 hod.)

Mláďátka

Hra zaměřená na čich, cílem je vyzkoušet si, jak se poznají zvířata pomocí pachu a také se dozvědět, že některé zvířecí mámy poznají své mláďátka podle pachu

14:00-16:00 (2 hod.)

  1. Den - PÁTEK

 

 

Co do lesa nepatří

 

 

Tady něco nehraje

Který materiál je přírodní a nepřírodní

8:00-11:30 (3,5 hod.)

Třídíš, třídím, třídíme

Jak správně s nepřírodním materiálem naložit

13:00-14:00 (1 hod.)

Jak se v lese chovat

 

 

Lesní zákony

Cílem je dozvědět se, jak se v lese správně chovat, tak abychom nenarušovali lesní život

14:00-15:30 (1,5 hod.)

Závěr

 

 

Pasování lesních skřítků

Shrnutí toho, co všechno jsme se dozvěděli, pasování na lesní skřítky

15:30-16:00

(0,5 hod.)