Navigace

Obsah

Sběrný dvůr Boršice

Plakát

Sběrný dvůr Boršice je spolufinancován z fondu Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem projektu byla výstavba a vybavení sběrného dvora v obci Boršice. Realizací tohoto projektu dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování a třídění.


Sběrný dvůr byl otevřen dne 9. listopadu 2018 v areálu technických služeb obce v Dlouhé ulici.

 

Provozní doba sběrného dvora v roce 2023

SOBOTA:    8 - 11

 

 

Kontakt:

Michal Kratochvíl

tel: 737 975 856

 

Odpad do sběrného dvora mohou ukládat pouze  fyzické osoby -  občané obce Boršice a Tučapy.  Odebírat se budou zejména použité obaly, oděvy, papír a kartóny, odpadní sklo, plasty, objemný komunální odpad, pneumatiky, barvy, ředidla, oleje, elektrozařízení, dřevo, drobný stavební odpad a biologicky rozložitelný odpad.

 

Sběrný dvůr nepřijme domovní komunální, velké množství stavebního odpadů a sutí, odpad z podnikatelské činnosti či odpad od osob, které nejsou obyvateli obce Boršice nebo Tučapy, tyto odpady lze však operativně za poplatek uložit v areálu technických služeb obce.

 

Součástí nabídky sběrného dvora pro občany je také:

 • Kontejnerová doprava
 • Manipulace nakladačem
 • Mulčování traktorem

 

 PODMÍNKY PRO UKLÁDÁNÍ ODPADŮ ZDARMA VE SBĚRNÉM DVOŘE

PLAST (jakékoliv množství)

 • fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů – vše bez původních náplní, nejlépe vymyté.
 • Pěnový polystyren vhazujte také do plastů.
 • Mezi plastové odpady nepatří průmyslový odpad (součásti automobilů, motocyklů, zahradní bazény, lodě, surfy apod.)

 

PAPÍR (jakékoliv množtví)

 • Neznečištěný papír a papírové odpady
 • Kartony musí být rozloženy na kusy a neznečištěné (stavební materiály)
 • Do papíru nepatří uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat! To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír.

 

SKLO (jakékoliv množství)

 • Skleněné obaly a tabulové budou roztříděny na sklo čiré a barevné
 • Skleněné obaly budou bez kovových víček
 • Skleněné lahve nesmějí obsahovat zbytky (kompoty, šťávy, ropné látky)
 • Do skleněného odpadu nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

 

NÁPOJOVÉ KARTONY (jakékoliv množství)

 • Krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
 • Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

 

Objemný odpad (omezené množství, max. 3 malé automobilové vozíky)

 • starý nábytek rozbitý na kusy, koberce, linolea, dřevěné výrobky pocházející z domácností
 • objemný odpad je tříděn dále na nábytek a podlahoviny
 • zdarma není možné odevzdat odpad při likvidaci celých domácností, při vyklízení domů (např. před jejich prodejem), odpad vzniklý při stavební činnosti, např. při výměně střešní krytiny, podlah, podlahových krytin (lina nebo koberce), odpad vzniklý při bourání příček, zdí, výměně oken nebo dveří. V tomto případě je potřeba si objednat kontejner a odvoz i uložení uhradit.

 

PNEUMATIKY (omezené množství, max. 4 kusy / osoba / rok)

 • musí být bez kovových disků a musí pocházet pouze z motocyklů a osobních automobilů (s kovovým diskem poplatek 200 Kč / pneumatika za sundání)
 • z traktorů, nákladních automobilů, autobusů je možno uložit v areálu technických služeb za poplatek

 

STAVEBNÍ ODPAD (omezené množství 200 kg / rok / číslo popisné)

 • stavební odpad je přijímán pouze drobného charakteru
 • nebude přijímán odpad z větších stavebních akcí
 • zdarma není možné odevzdat odpad při likvidaci částí či celých nemovitostí, při demolici domů, odpad vzniklý při stavební činnosti, např. při výměně střešní krytiny, podlah, odpad vzniklý při bourání příček, zdí, výměně oken nebo dveří. V tomto případě je potřeba si objednat kontejner a odvoz i uložení uhradit

 

TEXTIL (neomezené množství)

 • veškeré oblečení, obuv, módní doplňky - zkrátka vše, co je ještě možné nosit nebo používat
 • nepatří sem netextilní materiály, plesnivé, mokré či od chemikálií zašpiněné hadry., zaneřáděné textilie od potravin, krve atd.

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD (omezené množství)

 • Barvy, ředidla, oleje, rozpouštědla, kyseliny, zásady, autobaterie, lepidla, pryskyřice, akumulátory, zářivky, znečištěný textil – sorbent aj. musí být dodávány v uzavřených nádobách
 • Sběrný dvůr nepřijímá tyto nebezpečné odpady:

 

Odpad, který není povolen ve SD

Kam tento odpad uložit

Eternit

Skládka Těmice

Azbest

Skládka Těmice

Lepenka

Skládka Těmice

Asfalt, živice

Skládka Těmice

Materiály obsahující výše uvedené složky

Skládka Těmice

Autodíly, autovraky

Autovrakoviště

Léky a rtuťové teploměry

Lékárny

Kal ze septiků a žump

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Uherské Hradiště

 

ELEKROZAŘÍZENÍ (neomezené množství)

 • kompletní chladničky, mrazáky, mikrovlnné trouby, televize, monitory, počítačové komponenty, sporáky, audio a video přístroje, telefony, elektrické hračky, drobné domácí elektro, autobaterie, tužkové baterie a zářivky

 

BIO ODPAD (neomezené množství)

 • zahradní odpad musí být tříděn na dřevo (větve, keře, polena) a drobný odpad (tráva, listí, ovoce, plevele, atd.)

 

DŘEVO (neomezené množství)

 • dřevo musí být zbaveno větších kovových součástí (např. železné tyče), nevadí malé panty, kování, atd.

 

ŽELEZO, KOVY (neomezené množství)

 • železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.

 

ZEMINA (není přijímána)

 • je potřeba si objednat kontejner

 

Postup obsluhy sběrného dvora:

 • po příjezdu do sběrného dvora se musí občan prokázat trvalým bydlištěm v Boršicích nebo Tučapech (občanský průkaz)
 • obsluha zaeviduje jméno, příjmení, číslo OP a bydliště, druh odpadu, který do sběrného dvora přiváží a jeho množství (odpad je vážen, či je váha odborně odhadnuta nebo evidován na kusy, zařazení dle Katalogu odpadů určuje obsluha sběrného dvora)
 • občan svým podpisem potvrdí čestné prohlášení, že se nejedná o odpad pocházející z podnikatelské činnosti
 • obsluha vydá doklad o předání odpadu, ze kterého je zřejmé, zda šlo o předání bezúplatně či za úplatu
 • pokud jde o předání odpadu za úplatu, je vydán doklad o zaplacení či bude dodána faktura
 • občan je povinen po celou dobu pobytu ve sběrném dvoře odpadů dbát pokynů obsluhy

 

 

Publicita