Navigace

Obsah

SLUŽBY

V této části stránek najdete služby, které jsou v obci Boršice provozovány. Jedná se o následující kategorie:

 • Pohostinství
  seznam restauračních zařízení v obci Boršice

 

       přehled ubytovacích kapacit

 

 • Obchody
  výčet všech obchodů v Boršicích
   
 • Zdravotnictví
  důležité kontakty na lékaře a lékárnu
   
 • Domov pokojného stáří
  Posláním domova pokojného stáří je poskytování podpory, která přispívá k udržení samostatnosti, pomoci, která vychází z individuálních potřeb každého seniora a laskavé péče seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, včetně komplexní ošetřovatelské péče.
  Odlehčovací služba
  Posláním odlehčovací služby je poskytování pobytu, podpory a pomoci seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které jinak pečují v jejich přirozeném prostředí, umožnit pečující fyzické osobě (rodinný příslušník) nezbytný odpočinek.

19.01.2022

Hlášení rozhlasu středa 19. ledna 2022

Hlášení rozhlasu středa 19. ledna 2022

Detail Hlášení rozhlasu

18.01.2022

Hlášení rozhlasu úterý 18. ledna 2022

Hlášení rozhlasu úterý 18. ledna 2022

Detail Hlášení rozhlasu

17.01.2022

Hlášení rozhlasu pondělí 17. ledna 2022

Hlášení rozhlasu pondělí 17. ledna 2022

Detail Hlášení rozhlasu

14.01.2022

Hlášení rozhlasu pátek 14. ledna 2022

Hlášení rozhlasu pátek 14. ledna 2022

Detail Hlášení rozhlasu