Navigace

Obsah

SLUŽBY

V této části stránek najdete služby, které jsou v obci Boršice provozovány. Jedná se o následující kategorie:

 • Pohostinství
  seznam restauračních zařízení v obci Boršice

 

       přehled ubytovacích kapacit

 

 • Obchody
  výčet všech obchodů v Boršicích
   
 • Zdravotnictví
  důležité kontakty na lékaře a lékárnu
   
 • Domov pokojného stáří
  Posláním domova pokojného stáří je poskytování podpory, která přispívá k udržení samostatnosti, pomoci, která vychází z individuálních potřeb každého seniora a laskavé péče seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, včetně komplexní ošetřovatelské péče.
  Odlehčovací služba
  Posláním odlehčovací služby je poskytování pobytu, podpory a pomoci seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které jinak pečují v jejich přirozeném prostředí, umožnit pečující fyzické osobě (rodinný příslušník) nezbytný odpočinek.

06.12.2022

Hlášení rozhlasu - 6.12.2022

Hlášení rozhlasu

Detail Hlášení rozhlasu

05.12.2022

Hlášení rozhlasu - 5.12.2022

Hlášení rozhlasu

Detail Hlášení rozhlasu

05.12.2022

Smuteční oznámení - paní Anna Krajanová

Smuteční oznámení

Detail Hlášení rozhlasu

05.12.2022

Vánoční dílničky

Místní knihovna a obec Boršice srdečně zvou na Vánoční dílničky 16. 12. 2022 od 16.00 hod v kulturním domě v Boršicích

Detail Kulturní akce

05.12.2022

Rozsvícení vánočního stromu

Obec Boršice vás zve 23. 12. 2022 v 16. 00 hod na náves, kde společně rozsvítíme vánoční strom před knihovnou

Detail Kulturní akce