Poplatky obce

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Partnerské obce

znak

Dojč

OBEC DOJČ

Obsah

Odstartováno druhé kolo kotlíkových dotací

Typ: ostatní
Datum zahájení příjmu elektronických formulářů žádosti: 25. 10. 2017 od 8:00
Datum ukončení příjmu elektronických formulářů žádosti: 27. 10. 2017 do 13:00

Vážení občané,

jak již určitě víte, Zlínský kraj realizuje tzv. „Kotlíkové dotace“, jejichž prostřednictvím můžou žadatelé ze Zlínského kraje získat dotaci na výměnu starého kotle za nový, nízkoemisní zdroj tepla.

Chtěl bych Vás upozornit, že dne 21. 9. 2017 byl vyhlášen „Program výměny zdrojů tepla ve Zlínském kraji II.“, čímž bylo odstartováno druhé kolo kotlíkových dotací v našem kraji.

Všechny potřebné informace a formulář žádosti jsou k dispozici na: www.kr-zlinsky.cz/kotliky.

S veškerými dotazy je možno se obracet na email kotliky@kr-zlinsky.cz nebo osobně či telefonicky na pracovníky Oddělení dotačních programů krajského úřadu ZK.

Datum zahájení příjmu elektronických formulářů žádosti: 25. 10. 2017 od 8:00.

Datum ukončení příjmu elektronických formulářů žádosti: 27. 10. 2017 do 13:00.

Účelem podpory v rámci Programu je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje, a to za:

 • kotel výhradně na biomasu s automatickou podávkou paliva;
 • kotel výhradně na biomasu s ruční podávkou paliva;
 • automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný kotel);
 • tepelné čerpadlo;
 • plynový kondenzační kotel.

Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že původní/stávající kotel na pevná paliva může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu nebo byl v provozu před realizací výměny zdroje.

V rámci Programu nelze podpořit:

 1. Výměnu kotle s automatickým přikládáním paliva.
 2. Výměnu kotle na pevná paliva, který splňuje třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
 3. Výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu.
 4. Výměnu kamen a krbu (v případě pochybnosti, zda se jedná či nejedná o kotel, rozhodují informace uvedené v technickém listu výrobku).
 5. Výměnu stávajícího plynového kotle, za jakýkoliv jiný zdroj tepla.
 6. Výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za kotel spalující uhlí nebo za kombinovaný kotel spalující uhlí a biomasu s ruční podávkou paliva.
 7. Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v podporovaných nemovitostech (dle bodu 5. Programu), kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a Ministerstva životního prostředí), či prostřednictvím předchozích vyhlášení programu kraje na výměnu zdrojů tepla financovaného ze zdrojů Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z některého dřívějšího dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti dle tehdejších pravidel podpory zakotvené ve smlouvě o poskytnutí podpory či jiném právním aktu, kterým byla dotace poskytnuta.

Předpokládaná alokace Programu: 155 339 806 Kč.

 


Vytvořeno: 3. 10. 2017
Poslední aktualizace: 3. 10. 2017 12:07
Autor: