Obsah


Jiné

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Zápis ze 41. zsedání RO ze dne 03.05.201709.05.201729.05.2017

Oznámení

Veřejná vyhláška

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 201727.04.201730.05.2017

Dražební vyhláška

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Dražební vyhláška - povinná Lucie Kroupová, Boršice 34210.05.201723.06.2017

Usnesení

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Usnesení-vyhláška-úmrtí p. Vojtěcha Panáčka22.05.201720.06.2017

Výběrové řízení

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Výběr. řízení -pracovník obsluhy mechanicko-biologické ČOV15.05.201701.06.2017

Vyhláška

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Obecně závazná vyhláška obce Boršice č. 1/201716.05.201702.06.2017

Rozpočet obce Boršice

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Rozpočtové opatření č.215.05.201731.12.2017
Rozpočet obce Boršice rok 2017 včetně rozpisu15.03.201731.12.2017
Rozpočtové opatření č.110.03.201731.12.2017

Střednědobý výhled rozpočtu

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Rozpočtový výhled 2018-201915.03.201731.12.2017

Závěrečný účet

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Závěrečný účet obce Boršice 201615.03.201731.12.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 201615.03.201731.12.2017
Výkaz o plnění rozpočtu 201615.03.201731.12.2017
Rozvaha 201615.03.201731.12.2017
Výkaz zisků a ztráty 201615.03.201731.12.2017
Příloha k účetní závěrce 201615.03.201731.12.2017
Zveřejňované údaje 201715.03.201731.12.2017

Příspěvkové organizace obce

Zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Boršice