Obsah

Plakát

Pořadatel:

obec Boršice, č. p. 7, 687 09 Boršice

s podporou Základní školy Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace

Místo konání:

chata bažantnice, Boršice 

Kapacita:

25 dětí          

Termíny:
 1. turnus        15. 7. – 19. 7. 2019
 2. turnus        22. 7. – 26. 7. 2019
Věk dětí:

4 – 12 let (ideálně však vzhledem k zaměření tábora do 10 let)

Cena:

bude upřesněna.

Zajištěno:

strava – snídaně, svačinka 2x, teplý oběd, pitný režim, pojištění, odměny, pečlivě připravený program.

Hlavní vedoucí:

Petr Dula, tel. 602 789 906, e-mail: mistostarosta@borsice.cz

Informace:

na tel. čísle: 602 789 906

Přihlášky na letní příměstský tábor, včetně podrobných informací, budou k dispozici na webových stránkách obce Boršice (sport-a-kultura/privesnicky-tabor-borsice/) a v kanceláři obecního úřadu.

Časový harmonogram

7:00 – 8:30 hod. – příchod dětí

 • Kolektivní, individuální činnosti dle denního cíle s respektováním požadavků

dětí, nenásilně organizované vedoucím

8:30 – 9:00 hod. – snídaně

9:00 – 11:30 hod. – pobyt venku, řízená činnosti, program

11:30 – 12:00 hod. – oběd

12:00 – 13:00 hod. – relaxační odpočinek

 • časový údaj je pohyblivý dle individuálních potřeb dětí a jejich věku

13:00 – 16:00 hod. – pobyt venku, řízená činnosti, program, odpolední hry a činnosti

15:00 – 15:30 hod. – svačinka

16:00 – 17:00 hod. – vyzvedávání dětí

(Časový harmonogram je možné upravit dle aktuálních podmínek.)

Prosíme o to, aby děti byly ráno na chatě včas a nenarušovaly tak svým pozdním příchodem ranní program. Při vyzvedávání prosím o dodržování časového rozvrhu. Může se stát, že s dětmi budeme mimo budovu. Pokud víte, že své dítě přivedete či odvedete mimo čas tomu určený, prosím včas informujte vedoucí.

Doplňující informace

Termín pro podání přihlášek je nejpozději do 31. 5. 2019.

Tábor musí být zcela uhrazen nejpozději do 17. 6. 2019.

Jestliže se účastník z jakýchkoliv důvodů tábora nezúčastní, musí za sebe najít náhradu nebo zaplatit storno poplatek ve výši 50 % z ceny. Storno poplatek nebude účtován po doložení lékařského potvrzení o nemoci dítěte.

Vybavení dítěte
 • pevná turistická obuv (nutné)
 • pokrývka hlavy
 • pláštěnka nebo nepromokavá bunda s kapucí
 • gumová nebo nepromokavá obuv do deště
 • přezůvky
 • náhradní oblečení (dle individuální potřeby dítěte)
 • plavky + ručník (hračky do vody – dle počasí)
 • batoh
 • láhev na pití
 • karimatku a přikrývku (na odpolední klid – spacák, polštář, deka,…)
 • repelent
 • opalovací krém
Je to o dětech

Vážení rodiče, budeme moc rádi, když se do příprav a do provozu tábora zapojíte i Vy. Tábor je hlavně o dětech a my pro ně chceme to nejlepší. Rádi se dozvíme, jak si tábor představujete a jak jste ochotni pomoci.

Každý turnus budou přítomni celý týden dva pedagogičtí pracovníci a jeden kuchař pro přípravu teplého oběda (budou zaplaceni z Vašeho poplatku). Budeme však potřebovat pomoci s přípravou snídaní a svačinek, pomocnými pracemi v kuchyni a také uvítáme Vaši pomoc při práci s dětmi. Určitě po Vás nebudeme chtít pracovat celý týden, ale stačí pouze Vaše účast v některý den, např. v týdnu, kdy je přítomno Vaše dítě. Ozvěte se prosím vedoucímu tábora.

Děkujeme za Vaši pomoc, společně tak dokážeme připravit krásné zážitky a následně vzpomínky na tábor pro naše děti.

AKTUÁLNĚ HLEDÁME:

3 x dobrovolníky na hlídání dětí

2 x pomocníky do kuchyně


Plakát