Obsah

Plakát


Aktuální počet volných míst

TURNUS 1    13.7. - 17.7.                              0

TURNUS 2     20.7. - 24.7.                             0

                          

Pořadatel:

obec Boršice, č. p. 7, 687 09 Boršice

s podporou Mateřské školy Boršice, příspěvková organizace a Základní školy Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace

Fotogalerie - minulý ročník:

1. turnus

2. turnus

Místo konání:

chata bažantnice, Boršice 

Kapacita:

30 dětí          

Termíny:
 1. turnus        13. 7. – 17. 7. 2019
 2. turnus        20. 7. – 24. 7. 2019
Věk dětí:

4 – 10 let

Cena:

1 200,- Kč  / turnus

Tábor je dotován obcí Boršice.

Banner

Zajištěno:

strava – snídaně, svačinka, teplý oběd, pitný režim, pojištění, odměny, pečlivě připravený program.

Hlavní vedoucí:

Petr Dula, tel. 602 789 906, e-mail: mistostarosta@borsice.cz

Informace:

na tel. čísle: 602 789 906

Přihlášky na letní přívesnický tábor, včetně podrobných informací, jsou k dispozici na webových stránkách obce Boršice. Přihlášky se podávají pouze elektronicky.

Přihlášky a prohlášení:

Prosím o vyplnění elektronické přihlášky - viz níže. Prohlášení o bezinfekčnosti a fyzickou přihlášku podepíšete až první den nástupu na tábor.


 

Přihláška dítěte                                      Přihláška vedoucí

 


 
Časový harmonogram

7:00 – 8:30 hod. – příchod dětí

8:30 – 9:00 hod. – snídaně

9:00 – 11:30 hod. – pobyt venku, řízená činnosti, program

11:30 – 12:00 hod. – oběd

12:00 – 13:00 hod. – relaxační odpočinek

 • časový údaj je pohyblivý dle individuálních potřeb dětí a jejich věku

13:00 – 16:00 hod. – pobyt venku, řízená činnosti, program, odpolední hry a činnosti

15:00 – 15:30 hod. – svačinka

16:00 – 17:00 hod. – vyzvedávání dětí

(Časový harmonogram je možné upravit dle aktuálních podmínek.)

Prosíme o to, aby děti byly ráno na chatě včas a nenarušovaly tak svým pozdním příchodem ranní program. Při vyzvedávání prosím o dodržování časového rozvrhu. Může se stát, že s dětmi budeme mimo budovu. Pokud víte, že své dítě přivedete či odvedete mimo čas tomu určený, prosím včas informujte vedoucí.

Doplňující informace

Termín pro podání přihlášek je nejpozději do 31. 5. 2020.

Tábor musí být zcela uhrazen nejpozději do 19. 6. 2020.

Jestliže se účastník z jakýchkoliv důvodů tábora nezúčastní, musí za sebe najít náhradu nebo zaplatit storno poplatek ve výši 50 % z ceny. Storno poplatek nebude účtován po doložení lékařského potvrzení o nemoci dítěte.

Vybavení dítěte
 • pevná turistická obuv (nutné)
 • pokrývka hlavy
 • pláštěnka nebo nepromokavá bunda s kapucí
 • gumová nebo nepromokavá obuv do deště
 • náhradní oblečení (dle individuální potřeby dítěte)
 • plavky + ručník (hračky do vody – dle počasí)
 • batoh
 • láhev na pití
 • karimatku a přikrývku (na odpolední klid – spacák, polštář, deka,…)
 • repelent
 • opalovací krém
Je to o dětech

Vážení rodiče, budeme moc rádi, když se do příprav a do provozu tábora zapojíte i Vy. Tábor je hlavně o dětech a my pro ně chceme to nejlepší. Rádi se dozvíme, jak si tábor představujete a jak jste ochotni pomoci.

Každý turnus budou přítomni celý týden dva pedagogičtí pracovníci a jeden kuchař pro přípravu teplého oběda (budou zaplaceni z Vašeho poplatku). 

Děkujeme za Vaši pomoc, společně tak dokážeme připravit krásné zážitky a následně vzpomínky na tábor pro naše děti.

Foto

 


CENOVÁ KALKULACE TÁBORA - CENA ZA 1 TURNUS / TÝDEN

                                    
Nákladová položka Jednotka Počet Cena/jedn. Náklady plánované
Mzdové náklady hod 400       41,25 Kč     16 500,00 Kč
Strava 110 Kč / den / dítě ks 150     110,00 Kč     16 500,00 Kč
Energie (pouze elektřina) turnus 1   2 000,00 Kč       2 000,00 Kč
Ostatní ks 1   1 000,00 Kč       1 000,00 Kč
CELKEM         36 000,00 Kč
Průměr na dítě           1 200,00 Kč
         
Výnosová položka Jednotka Počet Cena/jedn. Cena celkem
Příjem od rodičů - poplatek ks 30   1 200,00 Kč     36 000,00 Kč
CELKEM         36 000,00 Kč
Rozdíl       0,00 Kč