Navigace

Obsah


Jiné

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Zápis z 8. zasesdání ZO konaného dne 18.11.2019 29.11.2019 15.12.2019
Usnesení z 8. zasedání ZO dne 18.11.2019 29.11.2019 15.12.2019
Zápis z 18. zasedání RO ze dne 6.11.2019 25.11.2019 12.12.2019

Oznámení

Veřejná vyhláška

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veř. vyhláška - Opatření obecné povahy 10.12.2019 31.12.2022
Veř. vyhláška - Opatření obecné povahy 02.09.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 04.04.2019 31.12.2022

Záměr

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Záměr - prodej pozemku p.č. 4830/6 25.11.2019 12.12.2019

Rozhodnutí

Rozpočet obce Boršice

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č.6/2019 02.09.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019 04.07.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 12.06.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 16.05.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 16.05.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 01.03.2019 31.12.2019
Rozpočet obce Boršice 2019 19.12.2018 31.12.2019

Závěrečný účet

Dobrovolné svazky obcí

Příspěvkové organizace obce

Zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Boršice