Navigace

Obsah


Jiné

Oznámení

Veřejná vyhláška

Záměr

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Záměr - pronájem obecní nemovitosti čp. 238 11.01.2021 28.01.2021
Záměr - výpůjčka části pozemku p.č. 3196/2 06.01.2021 25.01.2021

Zastupitelstvo obce Boršice

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Zápis z 15. zasedání ZO ze dne 11.12.2020 07.01.2021 25.01.2021

Dražební vyhláška

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Dražební vyhláška - povinná Eva Drexlerová 05.01.2021 29.01.2021

Usnesení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Usnesení z 15.zasedání ZO ze dne 11.12.2020 07.01.2021 25.01.2021

Rozpočet obce Boršice

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočet obce Boršice na rok 2021 21.12.2020 31.12.2021

Střednědobý výhled rozpočtu

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Střednědobý výhled rozpočtu obce Boršice 2022 -2023 21.12.2020 31.12.2021

Závěrečný účet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Závěrečný účet obce Boršice za rok 2019 23.06.2020 31.07.2021

Dobrovolné svazky obcí

Příspěvkové organizace obce

Zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Boršice