Navigace

Obsah


Jiné

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Zápis z 13. zasedání RO ze dne 30.07.2019 19.08.2019 05.09.2019

Oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Aktualizovaný seznam nemovitostí 20.03.2019
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 11.04.2018 31.12.2019

Veřejná vyhláška

Záměr

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Záměr - prodej části pozemku p.č. 4830/3 19.08.2019 05.09.2019
Záměr - pacht části pozemku p.č. 4830/3 19.08.2019 05.09.2019
Záěr propachtovat část pozemku p.č. 4830/1 13.08.2019 29.08.2019

Dražební vyhláška

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Dražební vyhláška - povinný Jan Janás, Zlín 19.08.2019 17.10.2019

Rozpočet obce Boršice

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č. 5/2019 04.07.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 12.06.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 16.05.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 16.05.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 01.03.2019 31.12.2019
Rozpočet obce Boršice 2019 19.12.2018 31.12.2019

Střednědobý výhled rozpočtu

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Střednědobý výhled rozpočtu 2020/2022 19.12.2018 31.12.2020

Závěrečný účet

Dobrovolné svazky obcí

Příspěvkové organizace obce

Zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Boršice

Odpovědi dle zákona 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Odpověď č.j. OUBO-1613/2019 (žad. 8811/2019) 21.08.2019 06.09.2019