Navigace

Obsah

Plakát


Aktuální počet volných míst

TURNUS 1    15.7. - 19.7.                              0

TURNUS 2     22.7. - 26.7.                             0

          

Pořadatel:

obec Boršice, č. p. 7, 687 09 Boršice

s podporou Mateřské školy Boršice, příspěvková organizace a Základní školy Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace

Místo konání:

chata bažantnice, Boršice 

Kapacita:

25 dětí          

Termíny:
 1. turnus        15. 7. – 19. 7. 2019
 2. turnus        22. 7. – 26. 7. 2019
Věk dětí:

4 – 12 let (ideálně však vzhledem k zaměření tábora do 10 let)

Cena:

850,- Kč  / turnus

Tábor je dotován obcí Boršice ve výši 14 500 Kč.

Banner

Zajištěno:

strava – snídaně, svačinka 2x, teplý oběd, pitný režim, pojištění, odměny, pečlivě připravený program.

Hlavní vedoucí:

Petr Dula, tel. 602 789 906, e-mail: mistostarosta@borsice.cz

Informace:

na tel. čísle: 602 789 906

Přihlášky na letní přívesnický tábor, včetně podrobných informací, jsou k dispozici na webových stránkách obce Boršice (sport-a-kultura/privesnicky-tabor-borsice/) a v kanceláři obecního úřadu.

Přihlášky a prohlášení:

Prosím o vyplnění a doručení na podatelnu obecního úřadu. Prohlášení o bezinfekčnosti dodáte až první den nástupu na tábor.


Přihláška                   Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte

Jídelníček                   Informace pro rodiče


 
Časový harmonogram

7:00 – 8:30 hod. – příchod dětí

               dětí, nenásilně organizované vedoucím

8:30 – 9:00 hod. – snídaně

9:00 – 11:30 hod. – pobyt venku, řízená činnosti, program

11:30 – 12:00 hod. – oběd

12:00 – 13:00 hod. – relaxační odpočinek

13:00 – 16:00 hod. – pobyt venku, řízená činnosti, program, odpolední hry a činnosti

15:00 – 15:30 hod. – svačinka

16:00 – 17:00 hod. – vyzvedávání dětí

(Časový harmonogram je možné upravit dle aktuálních podmínek.)

Prosíme o to, aby děti byly ráno na chatě včas a nenarušovaly tak svým pozdním příchodem ranní program. Při vyzvedávání prosím o dodržování časového rozvrhu. Může se stát, že s dětmi budeme mimo budovu. Pokud víte, že své dítě přivedete či odvedete mimo čas tomu určený, prosím včas informujte vedoucí.

Doplňující informace

Termín pro podání přihlášek je nejpozději do 31. 5. 2019.

Tábor musí být zcela uhrazen nejpozději do 17. 6. 2019.

Jestliže se účastník z jakýchkoliv důvodů tábora nezúčastní, musí za sebe najít náhradu nebo zaplatit storno poplatek ve výši 50 % z ceny. Storno poplatek nebude účtován po doložení lékařského potvrzení o nemoci dítěte.

Vybavení dítěte
Je to o dětech

Vážení rodiče, budeme moc rádi, když se do příprav a do provozu tábora zapojíte i Vy. Tábor je hlavně o dětech a my pro ně chceme to nejlepší. Rádi se dozvíme, jak si tábor představujete a jak jste ochotni pomoci.

Každý turnus budou přítomni celý týden dva pedagogičtí pracovníci a jeden kuchař pro přípravu teplého oběda (budou zaplaceni z Vašeho poplatku). 

Děkujeme za Vaši pomoc, společně tak dokážeme připravit krásné zážitky a následně vzpomínky na tábor pro naše děti.

 


CENOVÁ KALKULACE TÁBORA - CENA ZA 1 TURNUS / TÝDEN

                    
Nákladová položka Jednotka Počet Cena/jedn. Cena celkem
Mzda pedagogický pracovník 1 hod 50       100,00 Kč      5 000,00 Kč
Mzda pedagogický pracovník 2 hod 50       100,00 Kč      5 000,00 Kč
Mzda kuchař / úklid... hod 30       100,00 Kč      3 000,00 Kč
Strava 100 Kč / den / dítě ks 125       100,00 Kč    12 500,00 Kč
Energie turnus 1    2 000,00 Kč      2 000,00 Kč
Ostatní (pojištění,…) ks 1    1 000,00 Kč      1 000,00 Kč
CELKEM          28 500,00 Kč
Průměr na dítě           1 140,00 Kč
         
Výnosová položka Jednotka Počet Cena/jedn. Cena celkem
Příjem od rodičů - poplatek ks 25       850,00 Kč    21 250,00 Kč
Dotace obec Boršice
ks
1
   7 250,00 Kč
     7 250,00 Kč
CELKEM          28 500,00 Kč
Rozdíl                         -   Kč


Plakát