Navigace

Obsah

SLUŽBY

V této části stránek najdete služby, které jsou v obci Boršice provozovány. Jedná se o následující kategorie:

 • Pohostinství
  seznam restauračních zařízení v obci Boršice

 

       přehled ubytovacích kapacit

 

 • Obchody
  výčet všech obchodů v Boršicích
   
 • Zdravotnictví
  důležité kontakty na lékaře a lékárnu
   
 • Domov pokojného stáří
  Posláním domova pokojného stáří je poskytování podpory, která přispívá k udržení samostatnosti, pomoci, která vychází z individuálních potřeb každého seniora a laskavé péče seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, včetně komplexní ošetřovatelské péče.
  Odlehčovací služba
  Posláním odlehčovací služby je poskytování pobytu, podpory a pomoci seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které jinak pečují v jejich přirozeném prostředí, umožnit pečující fyzické osobě (rodinný příslušník) nezbytný odpočinek.

03.04.2020

KONTEJNERY NA BIO ODPAD

Nový způsob nakládání s bio odpady v naší obci.

Detail Hlášení rozhlasu

03.04.2020

Nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény

Informace EKO-KOM a Ministerstva životního prostředí

Detail Hlášení rozhlasu

31.03.2020

Hlášení rozhlasu - 03.04.2020

Hlášení rozhlasu

Detail Hlášení rozhlasu

31.03.2020

AKTUÁLNÍ SITUACE V OBCI

Informace starosty obce.

Detail Hlášení rozhlasu