Navigace

Obsah

SLUŽBY

V této části stránek najdete služby, které jsou v obci Boršice provozovány. Jedná se o následující kategorie:

 • Pohostinství
  seznam restauračních zařízení v obci Boršice

 

       přehled ubytovacích kapacit

 

 • Obchody
  výčet všech obchodů v Boršicích
   
 • Zdravotnictví
  důležité kontakty na lékaře a lékárnu
   
 • Domov pokojného stáří
  Posláním domova pokojného stáří je poskytování podpory, která přispívá k udržení samostatnosti, pomoci, která vychází z individuálních potřeb každého seniora a laskavé péče seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, včetně komplexní ošetřovatelské péče.
  Odlehčovací služba
  Posláním odlehčovací služby je poskytování pobytu, podpory a pomoci seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které jinak pečují v jejich přirozeném prostředí, umožnit pečující fyzické osobě (rodinný příslušník) nezbytný odpočinek.

23.10.2020

Hlášení rozhlasu pátek 23. října 2020

Hlášení rozhlasu pátek 23. října 2020

Detail Hlášení rozhlasu

21.10.2020

Hlášení rozhlasu - 21.10.2020

Hlášení rozhlasu

Detail Hlášení rozhlasu

21.10.2020 - 09.11.2020

Záměr-prodej části pozemku p.č. 4830/11

Detail Úřední deska

21.10.2020 - 09.11.2020

Záměr - prodej či směna části pozemku p.č. 4900

Detail Úřední deska

21.10.2020 - 09.11.2020

Z8měr - prodej části pozemku p.č. 1637/12

Detail Úřední deska