Navigace

Obsah

SLUŽBY

V této části stránek najdete služby, které jsou v obci Boršice provozovány. Jedná se o následující kategorie:

 • Pohostinství
  seznam restauračních zařízení v obci Boršice

 

       přehled ubytovacích kapacit

 

 • Obchody
  výčet všech obchodů v Boršicích
   
 • Zdravotnictví
  důležité kontakty na lékaře a lékárnu
   
 • Domov pokojného stáří
  Posláním domova pokojného stáří je poskytování podpory, která přispívá k udržení samostatnosti, pomoci, která vychází z individuálních potřeb každého seniora a laskavé péče seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, včetně komplexní ošetřovatelské péče.
  Odlehčovací služba
  Posláním odlehčovací služby je poskytování pobytu, podpory a pomoci seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které jinak pečují v jejich přirozeném prostředí, umožnit pečující fyzické osobě (rodinný příslušník) nezbytný odpočinek.

10.08.2020

Festival pod hvězdami

14.8.2020

Detail Kulturní akce

10.08.2020

Pondělí 10.8.2020

Hlášení rozhlasu

Detail Hlášení rozhlasu

10.08.2020 - 26.08.2020

Zápis z 24. zasedání RO ze dne 24.6.2020

Detail Úřední deska

10.08.2020 - 26.08.2020

Zápis z 25. zasedání RO ze dne 24.7.2020

Detail Úřední deska

10.08.2020 - 26.08.2020

Usnesení z 11. zasedání ZO ze dne 15. 5. 2020

Detail Úřední deska