Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Partnerské obce

znak

Dojč

OBEC DOJČ

Interreg V-A SK-CZ

Publicita

Plakát

Mikroregiony

Staroměstsko

Region Slovácko

Region Slovácko

 

Kompostuj

Hledání služeb v obci

Charita

plakát

Obsah

COVID-19 - AKTUÁLNĚ

Typ: ostatní
Aktuální informace o epidemii COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2

Plakát

OZNÁMENÍ FARNOSTI BORŠICE O ZRUŠENÍ MŠÍ SVATÝCH

Drazí bratři a sestry,

v souvislostí se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu vládou ČR ze dne 12.3.2020, také z hlediska prohlášení naších biskupů, je nutné i v naší farnosti přijmout opatření, která z výše uvedeného rozhodnutí vyplývají.

Nic podobného jsme nikdy nezažili. I když je to bolestné, musíme učinit opatření i v naši farnosti, která jsou nutná. Proto ve farnosti Boršice, Osvětimany a Stříbrnice:

  • jsou zrušeny všechny mše svaté, křížové cesty a veřejné pobožnosti a to od pátku 13.3.2020 až do odvolání.
  • úmysly mši svatých budeme sloužit denně, tak, jak jsou v rozpisu.
  • v neděli prožijte mši svatou v kruhu rodiny u TV Noe, TV Lux, nebo v Radiu Proglas. Táto mše svatá platí, jak kdyby jste byli v kostele.
  • denně bude otevřen kostel k soukromé modlitbě a adoraci.
  • svaté přijímání individuálně podám na požádání.
  • nemocným a těm, kteří požádají, přinesu svaté přijímání domů.

V domově pokojného stáři jsou zakázané návštěvy. My kněží jsme považování za zdravotní personál. Proto budeme denně s o. Vavřincem, o. Antonínem a řeholními sestrami sloužit mše svaté. Budeme ve mších a modlitbách prosit za celou naší farnost a za to, aby se zastavilo šíření koronaviru a aby všechno lidé zvládli.

Připojme se k modlitbám za ukončení šíření epidemie ve světě, každý den ve 20.00 hod.

Prožívejme tyto dny v důvěře v Boží pomoc a Jeho milosrdenství. Moc Vám děkuji za pochopení a každému z Vás žehnám.

P. Anton Kasan,

farář, 731621 262

 


Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů

69

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. března 2020 č. 194

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vyhlašuje

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

N O U Z O V Ý   S T A V

na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Vláda

I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

II. ukládá

1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;

2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním;

III. dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena;

IV. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12. března 2020, ve 14.00 hodin a jeho platnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;

V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení.

Provedou: ministři, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí: hejtmani, primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády: Ing. Babiš v. r. 

Celý text Usnesení vlády zde.

 

Vláda od 13. března od 6:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.

Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. 

Zákaz se nevztahuje na výkon práce.

Vláda také od 13. března zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 až 6:00 v provozovnách stravovacích služeb a zakazuje činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující pět tisíc metrů čtverečních.

Od pátku od 6:00 se zakazuje také přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Česká republika také zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. Hranice bude možné překročit pouze na stanovených hraničních přechodech.

Vláda od 14. března také zakazuje českým občanům cestovat do zemí, které jsou uvedeny jako rizikové (Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie).

 


INFORMACE O UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelství mateřské školy oznamuje, že Mateřská škola Boršice je od 16. 03. 2020 do odvolání uzavřena. Informace na telefonu 737 441 851 nebo e-mailem d.cileckova@msborsice.cz.

K opatření dochází na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky.

Děkuji za Vaše pochopení Dagmar Cilečková, ředitelka Mateřské školy Boršice

 


 

INFORMACE O UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření MZČR je Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace

od středy 11. března až do odvolání

U Z A V Ř E N A.

Veškeré školní aktivity počínaje lyžařským výcvikovým kurzem jsou zrušeny.

Během středy 11.3.2020 budou na jednotlivých stránkách tříd uveřejněny výukové plány jednotlivých předmětů, které budou průběžně aktualizovány.

Dohlédněte na jejich plnění. V případě nejasností pište na emaily jednotlivých třídních učitelů.

Počínaje středou 11.3.2020 budeme ve škole potvrzovat Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy. Ve středu bude kancelář otevřena od 8:00 do 10:00.

(Případně je možné se domluvit telefonicky 777 610 377 nebo emailem t.kordula@zsborsice.cz).

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

více informací: http://www.zsborsice.cz/uzavreni-skoly-a-skolskych-zarizeni-sd-i-sk

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let- zde.

 Vytvořeno: 10. 3. 2020
Poslední aktualizace: 19. 3. 2020 11:45
Autor: Správce Webu